UPM palkittiin jälleen ilmastotoimistaan

Lehdistötiedote 25.10.2016 15.00 EEST

(UPM, Helsinki, 25.10.2016 klo 14.00 EET) - UPM on mukana CDP:n Ilmasto A-listalla. Tämä on jo kahdeksas kerta peräkkäin, kun UPM on mukana indeksissä ilmastotoimiensa ja läpinäkyvän ilmastoraportointinsa ansiosta.

UPM:n Biofore-strategia vastaa ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin monin tavoin kuten edistämällä kestävää metsätaloutta ja resurssitehokasta tuotantoa sekä valmistamalla uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvia kierrätettäviä tuotteita.

"Tekojen lisäksi raportoinnin laadulla ja läpinäkyvyydellä on merkitystä. Sitä kautta mm. sijoittajat ja muut meille tärkeät sidosryhmät arvioivat valmiuttamme vastata globaaleihin ilmastohaasteisiin ja  markkinaolosuhteiden muutoksiin sekä niitä koskeviin säädöksiin", UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren kertoo.

"UPM on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja seuraa säännöllisesti ilmastoon liittyvien tavoitteiden toteutumista. Varmennetulla raportoinnilla todennetaan tietojen luotettavuutta", Sami Lundgren jatkaa.

Konkreettisilla toimenpiteillä ja 2030-ilmastotavoitteilla kohti parempaa ilmastosuorituskykyä 

UPM uudisti 2030-vastuullisuustavoitteensa viime vuonna. Pitkän aikavälin tavoitteen asetantaa on ohjannut yhtiön Biofore-strategian lisäksi myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG). Ilmaston osalta UPM:n tavoitteena on vähentää energiantuotannon ja ostosähkön fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä happamoittavien savukaasupäästöjen määrää 20 prosenttia. Lisäksi UPM on asettanut jatkuvaksi tavoitteeksi kasvihuonepäästöjä vähentävän liiketoiminnan hyötyjen maksimoinnin.

"Menemme näitä tavoitteita kohti määrätietoisesti monin eri tavoin", Sami Lundgren jatkaa.

"Esimerkkejä löytyy mm. UPM Shottonin paperitehtaalta Isosta-Britanniasta, jossa UPM on investoinut lauhdeturbiinivoimalaan. Laitos pystyy hyödyntämään ylijäämähöyryn uusiutuvan energian tuotannossa. Viroon, Otepään vaneritehtaalle on tänä vuonna valmistunut uusi biomassavoimalaitos, joka korvaa vanhemman, osittain öljyä käyttäneen voimalan", Sami Lundgren listaa.

"Onnittelemme kaikkia 193 yritystä, jotka ylsivät A-listalle ja näin johtavat muutosta kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Listatuilla yrityksillä on merkittävä rooli globaalin talouden viemisessä kohti uusia ilmastotavoitteita, ja ne näyttävät tietä muille tarttumalla rohkeasti tarjolla oleviin mahdollisuuksiin", CDP:n pääjohtaja Paul Simpson sanoo.

Lue lisää UPM:n ilmastostrategiasta ja mm. UPM:n puupohjaisen uusiutuvan dieselin, UPM BioVernon roolista YK:n kestävän kehityksen tavoitteen SDG 13 (Ilmastotekoja) edistäjänä upmbiofore.fi.

CDP:n Ilmasto A-lista sekä kaikkien CDP:n ilmastonmuutosohjelmaan julkisesti osallistuvien yritysten pisteet ovat nähtävillä CDP:n verkkosivuilla https://www.cdp.net/en.

Lisätietoja antaa:
Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi