UPM Biopolttoaineet liittyi vähäpäästöisyyttä kestävillä polttoaineilla edistävään below50-ohjelmaan

Lehdistötiedote 15.11.2016 14.30 EET

(UPM, Helsinki, 15.11.2016 klo 14.30 EET) - UPM Biopolttoaineet liittyi below50-yhteisöön, jossa globaalit yritykset edistävät kestäviä polttoaineita ja lisäävät niiden kehitystä ja käyttöä. Vähäpäästöisten kestävien polttoaineiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästövähenemiä.

Below50-yhteisöön voivat liittyä kaikki yritykset, jotka tuottavat, käyttävät tai investoivat polttoaineisiin, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 50 prosenttia alhaisemmat kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla. Yritysten tulee julkisesti sitoutua kampanjaan, osoittaa väitteensä toteen ja kertoa edistyksestään tavoitteen saavuttamisessa.

"Below50 korostaa tärkeää asiaa eli tarvetta kasvattaa maailmanlaajuiset markkinat kestäville biopolttoaineille. Kehittyneet biopolttoaineet ovat ohituskaista päästöttömään liikenteeseen. UPM on valmistanut puupohjaista uusiutuvaa dieseliä lähes kaksi vuotta. Markkinat ovat suhtautuneet innovatiiviseen UPM BioVernoon - joka vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 80 % - erittäin positiivisesti. Uskomme, että kuluttajat arvostavat jatkossa yhä enemmän kehittyneiden biopolttoaineiden ympäristö- ja vastuullisuusetuja", sanoo Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja.

Below50 on yksi uusimmista kestävien polttoaineiden aloitteista ja se yhdistää edelläkävijäyrityksiä ja World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Roundtable for Sustainable Biomaterials (RSB) ja Sustainable Energy for All (SE4ALL) -järjestöt. Aloite julkistettiin kesäkuussa 2016.

"Alamme tarvitsee maailmanlaajuisia yhteistyöfoorumeita ja below50-yhteistön välittämät viestit sopivat erinomaisesti yhteen UPM Biopolttoaineiden strategian kanssa", summaa Mannonen.

Lisätietoja antaa
Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter | Facebook | Youtube

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | Facebook | LinkedIn

Below50 on uudenlainen edistyneiden yritysten yhteenliittymä jonka taustalla ovat World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Roundtable for Sustainable Biomaterials (RSB) ja Energy for All (SE4ALL) tavoitteenaan edistää luokkansa parhaita vähähiilisiä polttoaineita, niiden käyttöä ja kehitystä. Below50 perustettiin vähähiilisen teknologian hankkeen myötä (Low Carbon Technology Partnership initiative) ja sen tavoitteena on kasvattaa maailmanlaajuista yritysmarkkinaa markkinoiden parhaille vähähiilisille polttoaineille. Yritys, joka tuottaa, käyttää tai investoi polttoaineisiin jotka ovat vähintään 50% vähähiilisempiä kuin fossiiliset polttoaineet voi liittyä mukaan below50 hankkeeseen. Yritysten pitää julkisesti sitoutua kampanjaan, todentaa sitoumuksensa ja raportoida tavoitteen saavuttamisesta.  www.below50.org