UPM Biopolttoaineet liittyi kansainväliseen biomateriaalien kestävyyttä edistävään RSB:hen

Lehdistötiedote 7.12.2016 13.00 EET

(UPM, Helsinki, 7.12.2016 klo 13.00 EET) - UPM liittyi jäseneksi kestäviä biomateriaaleja edistävään RSB-yhteisöön (Roundtable on Sustainable Biomaterials). RSB on kansainvälinen standardointi- ja sertifiointijärjestelmä biomateriaaleille ja biopolttoaineille. Se on myös itsenäinen, monia eri sidosryhmiä yhdistävä yhteisö, joka tekee töitä biomateriaalien kestävyyden edistämiseksi.

RSB:tä pidetään yhtenä vahvimmista kestävyysjärjestelmistä, joka todentaa biomateriaalien eettisyyden, kestävyyden ja niiden hankintatoimien luotettavuuden. Se on myös yksi Euroopan Unionin hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla biopolttoaineet voivat osoittaa noudattavansa EU:n uusiutuvan energian direktiivin niille asettamia kestävyysvaatimuksia. UPM uskoo RSB:n mahdollisuuksiin ja osallistuu jatkossa aktiivisesti kestävyysjärjestelmän kehittämiseen.

"Jäsenyys kestävien biomateriaalien yhteisössä RSB:ssä on UPM Biopolttoaineille jälleen yksi lisäaskel kestävän kehityksen saralla. Olemme sitoutuneet vahvistamaan suorituskykyämme kestävyydessä ja edistämään standardeja, jotka antavat työvälineitä, joilla kestävää kehitystä saadaan tuotua käytäntöön", sanoo Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja.

RSB-jäsenyys on luonnollinen seuraava askel UPM:n aiemmalle työlle sertifiointijärjestelmän kanssa. Yhteistyössä WWF Suomen kanssa UPM on tehnyt RSB-standardin soveltuvuusselvityksen yhtiön biopolttoainetuotannolle. Selvityksen mukaan RSB-sertifiointi soveltuu hyvin nykyiselle UPM BioVernon tuotannolle, joka perustuu oman teollisuutemme tähteeseen, mäntyöljyyn.

UPM Biopolttoaineet on jäsenenä myös ISCC:ssä (International Sustainability & Carbon Certification) eli toisessa tunnetussa biomateriaalien ja biopolttoaineiden kestävyysjärjestelmässä.

Innovatiivisia kotimaisia biopolttoaineita

UPM:n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka laskee kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia ja autoilun lähipäästöjä merkittävästi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Korkealaatuinen polttoaine valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä. UPM BioVerno -diesel sopii erinomaisesti kaikkiin dieselmoottoreihin.

UPM aloitti puupohjaisen dieselin tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Kaikki biojalostamon tuotteet on sertifioitu ISCC:n tai Suomen kansallisen sertifikaatin mukaisesti. Lappeenrannassa valmistettava UPM BioVerno on suomalainen Avainlipputuote.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter | Facebook | Youtube

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi