UPM palkittiin toimistaan metsäkadon estämiseksi

Lehdistötiedote 5.12.2016 9.00 EET

(UPM, Helsinki, 5.12.2016 klo 9.00) - UPM on yksi kahdeksasta maailman johtavasta yrityksestä, jotka CDP:n metsäohjelma on listannut puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalle. Listalle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa tai tuotantoa.

"UPM on sitoutunut metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän metsänhoidon periaatteisiin", UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

"Tavoitteemme on luoda pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan sekä ympäristöön liittyvissä asioissa. Pidämme metsäsertifiointia erinomaisena tapana edistää kestävää metsänhoitoa. Tänä päivänä 84 prosenttia käyttämästämme puusta on sertifioitua, ja pyrimme kasvattamaan osuuden 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä", Lundgren kertoo.

"Olemme tilanteessa, missä linkki puuta raaka-aineena hyödyntävän tuotannon ja metsäkadon välillä on vahvempi kuin koskaan ja se linkki on katkaistava. Onnittelemme yrityksiä, jotka on listattu puu- ja puupohjaisten tuotteiden Forest A -listalle. Listatut yritykset vastaavat markkinoiden vaatimuksiin  ympäristövastuullisesta toiminnasta ja estävät metsäkatoa. Tämä sekä suojelee metsiä että ohjaa markkinakäyttäytymistä kohti entistä kestävämpää taloutta", sanoo CDP:n metsäjohtaja Katie McCoy.

UPM on aina huolehtinut metsien elinvoimaisuudesta ja uudistumisesta. Lisäksi yhtiöllä on ollut jo yli kaksi vuosikymmentä oma maailmanlaajuinen monimuotoisuusohjelma, joka on  kiinteä osa yhtiön metsänhoitokäytäntöjä. Ohjelman lajikohtaiset hankkeet ja tutkimukset auttavat kehittämään metsänhoitoa ottamalla huomioon eri lajien tarpeet sekä luomaan uutta työskentelykulttuuria yhdessä sidosryhmien kanssa. UPM edistää myös vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua ja suojelualueet ovat osa yhtiön monimuotoisuusohjelmaa.

"Olemme iloisia, että myös työmme luonnon monimuotoisuuden hyväksi on hiljattain saanut tunnustusta. Suomen johtava voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto FIBS palkitsi monimuotoisuusraportointimme vuoden 2015 vuosikertomuksessa ja siihen liittyvillä verkkosivuilla", Sami Lundgren sanoo. Lue lisää osoitteessa upmbiofore.fi.

CDP:n raportti selvittää, miten yritykset suojaavat toimitusketjujaan ja taloudellista tulostaan metsäkatoon liittyviltä riskeiltä. Raportti tehtiin 365:n ja yhteensä 22 biljoonan US-dollarin varoja hallinnoivan sijoittajan pyynnöstä. Se kokoaa yhteen tiedon toimenpiteistä, joilla suuret yhtiöt pyrkivät ehkäisemään metsäkatoa. Linkki englanninkieliseen raporttiin: Revenue at risk: Why addressing deforestation is critical to business success.

Lisätietoja antaa:
Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) on kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio, joka tarjoaa yrityksille, kaupungeille, valtioille sekä maantieteellisille alueille globaalin järjestelmän mitata, julkaista, hallita ja jakaa oleellista tietoa ympäristötoiminnastaan. Sijoittajat arvottavat CDP:n parhaaksi ilmastotietoja julkaisevaksi organisaatioksi. CDP tekee yhteistyötä 827 institutionaalisen sijoittajan kanssa, jotka hallinnoivat yhteensä 100 biljoonan US-dollarin varoja sekä 89 ostoorganisaation kanssa, joiden yhteenlaskettu hankintojen arvo on yli 2,7 biljoonaa US-dollaria. Nämä yhdessä kannustavat yrityksiä kertomaan ympäristövaikutuksistaan sekä toimenpiteistään niiden ehkäisemiseksi. CDP on We Mean Business -koaliition perustajajäsen. Lue lisää www.CDP.net.