UPM Biopolttoaineet sai maailman ensimmäisen puupohjaisten polttoaineiden RSB-sertifikaatin

Lehdistötiedote 29.5.2017 15.02 EEST

(UPM, Helsinki, 29.05.2017 klo 14.00 EET) - UPM Biopolttoaineet on saanut jälleen uuden tunnustuksen tuotteidensa arvoketjun kestävyydestä. UPM:lle on toukokuussa ensi kertaa myönnetty RSB-sertifikaatti (RSB = Roundtable on Sustainable Biomaterials), joka kattaa UPM BioVerno uusiutuvan dieselin ja naftan sekä prosessin sivuvirtojen, tärpätin ja pien, tuotannon. RSB todentaa raaka-aineen hankintaketjun sekä tuotannon kestävyyden ja luotettavuuden.

RSB-sertifioinnissa biomateriaalien kestävyyttä arvioidaan monien sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja YK:n edustajien, hyväksymän 12 periaatteen pohjalta. Ne kattavat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun koko tuotantoketjussa.

RSB on yksi Euroopan komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU:n uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit. RSB-sertifioinnilla voidaan todentaa myös muiden kuin energiakäyttöön menevien biomateriaalien kestävyys. UPM Biopolttoaineet valmistaa Lappeenrannan biojalostamossaan sekä biopolttoaineita että biomateriaaleja mäntyöljystä, jota saadaan selluntuotannon tähteenä.

"RSB on ylpeä voidessaan sertifioida UPM:n yhdeksi visionääristä biopolttoainetuottajista, joilla on RSB-sertifikaatti. Energian tuotanto tähteistä, joita saadaan esimerkiksi sellun- ja paperinvalmistuksesta, auttaa rakentamaan uutta, fossiilisista polttoaineista vapaata maailmaa, minimoiden vaikutukset luontoon ja ruuan tuotantoon. Tämä on ensimmäinen puupohjaisten polttoaineiden sertifiointi ja RSB odottaa innolla, että pääsee yhteistyössä UPM:n kanssa  jakamaan tietoa tästä innovatiivisesta biotalouden ratkaisusta", kommentoi RSB:n toiminnanjohtaja Rolf Hogan.

UPM:n Risto Kotilainen (vas.) ja Maria Puustinen (oik.) esittelevät UPM Lappeenrannan biojalostamoa auditoija Glenn Ferynille, joka työskentelee Control Union Certications -organisaatiossa Belgiassa.

UPM Biopolttoaineille on jo aiemmin myönnetty Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sekä ISCC EU ja ISCC PLUS -järjestelmien (International Sustainability & Carbon Certification) mukaiset kestävyyssertifikaatit.

"RSB-sertifiointi on arvokas lisä olemassa oleviin kestävyyssertifiointeihimme ja uskomme, että se tuo hienoja yhteistyömahdollisuuksia RSB-sertifioitujen loppukäyttäjien kanssa. RSB ja ISCC ovat molemmat arvostettuja sertifiointijärjestelmiä ja niillä on omat vahvuutensa. Olemme ainoa biopolttoainetuottaja, joka on sertifioitu kansallisen sertifikaatin lisäksi näillä molemmilla vapaaehtoisilla järjestelmillä. Tämä on erittäin vahva osoitus kaikkien UPM Biopolttoaineiden toimintojen kestävyydestä", sanoo turvallisuudesta, kestävyydestä ja laadusta UPM Biopolttoaineissa vastaava Maiju Helin.

Innovatiivisia uusiutuvia biopolttoaineita Suomesta

UPM BioVerno uusiutuvat biopolttoaineet pienentävät polttoaineen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

UPM BioVerno -diesel laskee myös autoilun lähipäästöjä merkittävästi. UPM BioVerno -naftaa voidaan käyttää joko bensiinin biokomponenttina tai uusiutuvana raaka-aineena biomateriaalien, kuten biomuovien tuotannossa. UPM:n uusiutuvat polttoaineet valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä, eikä tuotannossa käytetä ravinnoksi soveltuvia raaka-aineita.
UPM aloitti puupohjaisten polttoaineiden tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvia polttoaineita vuodessa.

Lisätietoja antaa:
Maiju Helin, Senior Manager, Safety, Sustainability and Quality, UPM Biopolttoaineet,
puh. +358 50 325 6046, maiju.helin@upm.com
Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. +358 45 265 1345, sari.mannonen@upm.com

UPM, Mediasuhteet 
Puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä sekä lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.
www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter Facebook Youtube

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: TwitterFacebookLinkedIn

RSB (The Roundtable on Sustainable Biomaterials) on gloaali, monia eri sidosryhmiä yhdistävä riippumaton järjestö. Se pyrkii edistämään uuden biotalouden kehitystä maailmanlaajuisesti kestävyyteen liittyvien ratkaisujen, sertifioinnin, innovaation ja yhteistyökumppanuuksien avulla. RSB tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja, jotka pienentävät liiketoiminnan riskejä ja edesauttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. RSB on maailman luotetuin vertaisarvioitu globaali sertifiointistandardi kestäville biomateriaaleille, biopolttoaineille ja biomassan tuotannolle. www.rsb.org