UPM Biopolttoaineet sai ensimmäisenä maailmassa raaka-aineilleen kestävyyssertifikaatin alhaisesta riskistä epäsuoriin maankäytön muutoksiin

Lehdistötiedote 24.4.2018 14.03 EEST

(UPM, Helsinki, 24.04.2018 klo 13.00 EET) - UPM Biopolttoaineiden jatkuva työ kestävämmän arvoketjun ja toiminnan eteen on palkittu maailman ensimmäisellä RSB (Roundtable of Sustainable Biomaterials) low ILUC (indirect land use chance) risk -sertifikaatilla. Sertifikaatti todistaa, että yhtiön raaka-aineilla on alhainen riski aiheuttaa epäsuoria maankäytön muutoksia. Sertifikaatti myönnettiin raakamäntyöljylle, jota käytetään raaka-aineena uusiutuvien UPM BioVerno -polttoaineiden valmistuksessa Lappeenrannan biojalostamolla, sekä Brassica carinata -öljykasvin viljelylle Uruguayssa.

RSB low ILUC risk -sertifikaatti on uusi osoitus UPM Biopolttoaineiden kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja siitä, että raakamäntyöljyn ja Brassica carinata -kasvista saatavan öljyn käytöllä biopolttoaineiden tuotannossa on alhainen epäsuorien päästöjen riski muualla. RSB low ILUC risk -sertifikaatin myötä UPM Biopolttoaineiden raaka-aineet, raakamäntyöljy ja Brassica carinata -öljy, sijoittuvat kaikkein kestävimpien raaka-aineiden kategoriaan.

UPM Biopolttoaineiden Brassica carinata -öljyllä on alhainen riski aiheuttaa epäsuoria maankäytön muutoksia, kun öljyä käytetään biopolttoaineiden tuotannossa. 

"On suuri kunnia saada raaka-aineillemme maailman ensimmäinen low ILUC risk -sertifikaatti. Se on jälleen yksi kolmannen osapuolen vahvistama osoitus UPM Biopolttoaineiden sitoutumisesta tuottaa asiakkaillensa markkinoiden parhaita kestäviä biopolttoaineita ja biomateriaaleja", sanoo UPM Biopolttoainei kestävyydestä ja markkinakehityksestä vastaava Maiju Helin.

UPM Lappeenrannan biojalostamo käyttää raakamäntyöljyä, puupohjaista selluntuotannon tähdettä, kehittyneiden biopolttoaineiden valmistukseen.

Raakamäntyöljy on selluntuotannon tähde ja peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Uusi low ILUC risk --sertifiointi on vapaaehtoinen lisä RSB-sertifiointiin, ja prosessissa on nyt todennettu, että UPM BioVernon tuotantoon käytettävä raakamäntyöljymäärä voidaan käyttää vaikuttamatta sen muihin käyttökohteisiin.

Brassica carinata on ravinnoksi kelpaamaton öljykasvi, jonka talviviljelymenetelmää UPM Biopolttoaineet on kehittänyt ja testannut Uruguayssa. Kasvia kasvatetaan paikallisilla pelloilla pääviljelykauden ulkopuolella. Uusi sertifikaatti vahvistaa, että UPM Biopolttoaineiden  Brassica carinata -öljyllä on alhainen riski aiheuttaa epäsuoria maankäytön muutoksia, kun öljyä käytetään biopolttoaineiden tuotannossa.

"RSB on ylpeä voidessaan todeta UPM:n yhdeksi biopolttoainetuotannon edelläkävijöistä. Yhtiö on saanut RSB-sertifikaatin sekä puupohjaisen biopolttoaineen tuotannolleen Lappeenrannassa että Brassica carinata -kasvin viljelylle Uruguayssa, minkä lisäksi se on nyt saanut maailman ensimmäisen RSB low ILUC risk -sertifikaatin. Tämä osoittaa, että UPM on paitsi täyttänyt tiukat kestävän kehityksen standardin vaatimuksemme, myös saanut tähän low-ILUC-moduuliin perustuvan lisävahvistuksen. Tämä tarkoittaa, että sillä on maailmanlaajuisesti mahdollisimman vähän tai ei lainkaan epäsuoria vaikutuksia esimerkiksi metsäkatoon tai ruoan hinnan nousuun. Näiden biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäiset ja ne täyttävät tiukimmat kestävän kehityksen ja läpinäkyvyyden standardit. Lisäksi niiden vaikutukset luontoon ja ruoantuotantoon ovat vähäiset. Siksi ne ovat tulevaisuuden biopolttoaineita!", toteaa RSB:n toiminnanjohtaja Rolf Hogan.

RSB on yksi maailman luotetuimmista, arvostetuimmista ja vertaisarvioiduimmista biomateriaalien standardeista. Se on yksi Euroopan komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU:n uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit. Lisäksi RSB on ensimmäinen standardi, joka on ottanut käyttöön biomassan low ILUC risk -sertifioinnin. UPM Biopolttoaineiden tuotanto on sertifioitu vastaamaan tiukkoja low ILUC -vaatimuksia, EU RED -kriteerejä sekä RSB:n 12 pääperiaatetta, jotka useat sidosryhmät, kuten kansalaisjärjestöt ja YK:n järjestöt, ovat hyväksyneet.

Lisätietoja antaa:
Maiju Helin, Head of Sustainability and Market Development, UPM Biopolttoaineet
Puh. +358 50 366 6046

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter | Facebook | Youtube

UPM
Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

RSB
RSB (The Roundtable on Sustainable Biomaterials) on globaali, monia eri sidosryhmiä yhdistävä riippumaton järjestö. Se pyrkii edistämään uuden biotalouden kehitystä maailmanlaajuisesti kestävyyteen liittyvien ratkaisujen, sertifioinnin, innovaation ja yhteistyökumppanuuksien avulla. RSB tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja, jotka pienentävät liiketoiminnan riskejä ja edesauttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. RSB on yksi maailman luotetuimmista vertaisarvioiduista globaaleista sertifiointistandardeista kestäville biomateriaaleille, biopolttoaineille ja biomassan tuotannolle.
www.rsb.org