Suomi asettaa edistyksellisen 30 prosentin biopolttoainevelvoitteen vuodelle 2030

Lehdistötiedote 7.2.2019 16.00 EET

(UPM, Helsinki, 7.2.2019 klo 16.00 EET) - Eduskunta on eilen 6. helmikuuta hyväksynyt lain, joka asettaa asteittain 30 prosenttiin nousevan biopolttoainetavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Laki asettaa myös maailmanluokan 10 prosentin alatavoitteen kehittyneille biopolttoaineille vuoteen 2030 mennessä.

UPM on tyytyväinen eduskunnan asettamaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen vähentää liikenteen hiilipäästöjä:

"UPM on johtava uusiutuvan energian direktiivin mukaisten kehittyneiden biopolttoaineiden tuottaja, ja pidämme Suomen tavoitetta rohkeana ja konkreettisena askeleena kohti vähempipäästöistä liikennettä", sanoo UPM Biopolttoaineiden liiketoimintajohtaja Sari Mannonen.

UPM tuottaa puupohjaista uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä Lappeenrannan biojalostamolla. UPM on myös julkaissut tutkivansa kasvumahdollisuuksia biopolttoaineissa ja on hiljattain saanut valmiiksi ympäristövaikutusten arvioinnin mahdolliselle 500 000 tonnin vuosituotannon biojalostamolle Kotkaan.

"Eduskunnan päätös on erittäin tervetullut. Meistä on hienoa, että myös muut maat, kuten Ruotsi ja Norja, ovat edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä liikennesektorilla", sanoo UPM:n yhteiskuntasuhdejohtaja Marko Janhunen.

"Liikenteen hiilipäästöjen vähentäminen vaatii koko työkalupakin käyttöä - tarvitsemme kaikkia taloudellisesti ja teknologisesti toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä kehittyneistä biopolttoaineista sähköautoihin ja moottoritehokkuuden parantamiseen", Janhunen päättää.

Lisätietoja antavat:
Marko Janhunen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, UPM, puh. +358 50 5900047

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme keinoja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter | Facebook | Youtube

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils