UPM Raflatac vastaa uusiutuvien pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään julkistamalla alan ensimmäisen uusiutuvia raaka-aineita sisältävän muovipohjaisen tarramateriaalin

Lehdistötiedote, Tuoteuutiset 15.8.2019 11.00 EEST

(UPM, Helsinki, 15.8.2019 klo 10:00 EET) – UPM Raflatac tuo ensimmäisenä tarramateriaalivalmistajana markkinoille uusiutuvia raaka-aineita sisältävän muovipohjaisen tarramateriaalin. UPM Raflatac Forest Film™ -tarramateriaali on kehitetty yhteistyössä UPM Biopolttoaineiden kanssa UPM BioVerno -naftasta, joka on kestävästi hoidetuista metsistä peräisin oleva täysin puupohjainen ratkaisu.

Tämä innovatiivinen tarramateriaali vastaa brändinomistajien tarpeeseen korvata perinteisiä fossiilipohjaisia ensiömateriaaleja uusiutuvilla materiaaleilla. Se tarjoaa yrityksille tehokkaan tavan saavuttaa kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet tuotteiden suorituskyvystä tinkimättä.

”UPM Raflatac tukee kiertotaloutta innovoimalla kiertotalouden mukaisia tarraratkaisuja, mutta se yksin ei riitä. Tähtäämme korkeammalle varmistamalla, että käyttämämme raaka-aineet ovat mahdollisimman vastuullisia. Korvaamalla fossiilipohjaisia raaka-aineita uusiutuvilla varmistamme, että pakkausratkaisu on kestävän kehityksen mukainen”, toteaa Antti Jääskeläinen, UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtaja. ”Forest Film -tuotteemme on luonteva askel matkallamme kohti tulevaisuuden fiksuja tarraratkaisuja, joiden valmistukseen ei käytetä fossiilisia raaka-aineita.”

UPM Raflatac on johtavassa asemassa kestävän kehityksen mukaisissa tarraratkaisuissa ja tekee yhteistyötä metsä- ja pakkausteollisuuden arvoketjun eri toimijoiden kanssa. Ellen MacArthur -säätiön laatiman uutta muovitaloutta koskevan sitoumuksen allekirjoittajana yhtiö on sitoutunut kehittämään vaihtoehtoisia, kiertotalouden mukaisia ja uusiutuvia tarraratkaisuja.

UPM rakentaa kestävämpää tulevaisuutta korvaamalla fossiilipohjaisia, uusiutumattomia raaka-aineita uusiutuvilla, puupohjaisesta biomassasta valmistetuilla vaihtoehdoilla. Yhtiö käyttää raaka-aineita tehokkaasti uusien puukuituun, biomolekyyleihin, tähteisiin ja sivuvirtoihin pohjautuvien tuotteiden ja palveluiden luomiseen.


"UPM Biopolttoaineet jalostaa selluntuotannon tähteet uusiutuvaksi naftaksi, joka on kemianteollisuuden käyttöön soveltuva drop-in-raaka-aine. Se korvaa fossiiliset raaka-aineet ja hyödyttää ilmastoa ja ympäristöä merkittävästi. Puupohjainen tarramateriaali on erinomainen käytännön esimerkki UPM:n brändilupauksesta. Kestävän kehityksen mukaisen innovaatiomme avulla autamme kumppaneitamme siirtymään tulevaisuuteen ilman fossiilisia raaka-aineita”, sanoo Panu Routasalo, liiketoimintajohtaja, UPM Biopolttoaineet. 

Lataa kuvat tästä »

Lisätietoja:

Tuomo Wall, johtaja, muovipohjaiset tarramateriaalit, UPM Raflatac, puh. +358 40 543 0487
Panu Routasalo, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. +358 40 836 2781

UPM, Mediasuhteet
ma–pe 9.00–16.00
puh. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM Raflatac
UPM Raflatac rakentaa fiksumpaa, fossiilitonta tulevaisuutta kehittämällä innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia tarraratkaisuja. Yhtenä maailman johtavista tarralaminaatin valmistajista toimitamme korkealaatuista paperi- ja filmitarralaminaattia kuluttajatuotteiden ja teollisuuden etiketteihin maailmanlaajuisen tehdas-, jakeluterminaali- ja myyntiyhtiöverkostomme kautta. UPM Raflatacin palveluksessa on noin 3 000 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli 1,7 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Lisätietoja osoitteessa www.upmraflatac.com.

Seuraa UPM Raflatacia: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemmekeinoja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. UPM Lappeenrannan biojalostamolla valmistetaan uusiutuvan dieselin lisäksi uusiutuvaa naftaa, joka on erinomainen raaka-aine muoveille, filmeille ja liimoille.
www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils