INEOS ja UPM Biopolttoaineet sopivat uusiutuvan raaka-aineen toimituksista muovin valmistukseen

Lehdistötiedote 11.2.2020 15.32 EET

INEOS ja UPM Biopolttoaineet ovat tehneet pitkäaikaisen toimitussopimuksen uusiutuvasta biopohjaisesta raaka-aineesta, josta valmistetaan innovatiivisia muoveja INEOKSEN tuotantolaitoksessa Kölnissä Saksassa.

INEOS käyttää sellunvalmistuksen puupohjaisesta tähteestä valmistettua UPM BioVernoa krakkerin syötteenä valmistaakseen kestävän kehityksen mukaisia muoveja.

Näitä tuotteita voi käyttää laajasti erilaisiin loppukäyttöihin aina elintarvikepakkauksista lääketeollisuuteen ja muoviputkiin. Sovelluksiin kuuluu myös  BIOVYNTM, maailman ensimmäinen kaupallinen kestävän kehityksen mukainen PVC-muovi, jota INEOSin INOVYN-liiketoiminta tuottaa.

Sopimus tukee INEOSin suunnitelmia tehdä muovia uusiutuvista raaka-aineista. Samalla vähennetään merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja tuetaan kiertotaloutta INEOSin tuotannossa.

Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) on sertifioinut kaikki tuotantoketjun vaiheet alkaen UPM Biopolttoaineiden puupohjaisen tähteen, raakamäntyöljyn, jalostamisesta hiilivedyiksi ja aina lopputuotteeseen muoviin saakka.

UPM Biopolttoaineiden tuottama biopohjainen raaka-aine ei kilpaile ruuantuotannon kanssa. Korvaamalla fossiilisia raaka-aineita UPM BioVernolla valmistusprosessissaan INEOSin tuotteet vähentävät hiilipäästöjä merkittävästi.

“Yhteistyö INEOSin kanssa on hieno edistysaskel biotaloudessa. UPM BioVerno -tuotteet auttavat näin pienentämään ilmasto- ja ympäristövaikutuksia yhä useammissa tuoteryhmissä. INEOS:in ja UPM:n sitoutuminen RSB-kestävyyssertifiointiin on vahva yhteinen perusta, jolle on hyvä rakentaa yhteistyötä”, sanoo UPM Biopolttoaineiden kestävyydestä ja markkinakehityksestä vastaava Maiju Helin.

UPM:n biopohjaisesta krakkerin syötteestä INEOS tekee sellaisenaan käyttökelpoisia tuotteita, joilla on positiivinen ympäristövaikutus ja samalla niiden toimivuus ja laatu säilyvät asiakkaiden odottamalla korkealla tasolla.

”Sopimuksemme tukee INEOSin suunnitelmia tehdä uusiutuvista raaka-aineista muovia, joka auttaa  vähentämään hiilipäästöjä merkittävästi”, sanoo Rob Ingram, INEOSin Olefins & Polymers -tuotteista Euroopan pohjoisosissa vastaava toimitusjohtaja.

"INEOS tekee erittäin mielellään yhteistyötä innovatiivisuudesta, resurssitehokkuudesta ja vastuullisuudesta niin sosiaalisessa kuin ympäristömielessäkin tunnetun UPM Biopolttoaineiden kanssa. Tämä kumppanuus yhdessä RSB-sertifioinnin kanssa antaa asiakkaille varmuuden siitä, että he valitsevat korkealaatuisen ja kestävän tuotteen”, Ingram sanoo.

Puupohjaisilla UPM BioVerno -tuotteilla voi korvata fossiilisia raaka-aineita ja vähentää tuotteiden hiilijalanjälkeä merkittävästi. 

Lisätietoja antavat:
Maiju Helin, UPM Biopolttoaineet, puh. 050-325 6046
Richard Longden, INEOS, puh. +41 21 627 7063 tai +41 7996 26123

Linkki UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan valokuviin: https://upm.emmi.fi/l/imagebank/f/76zg

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9.00 – 16.00
puh. 040 588 3284
media@upm.com

INEOS on johtava petrokemikaalien, erikoiskemikaalien ja öljytuotteiden valmistaja. Yhtiöllä on 34 liiketoimintaa ja tuotantoa 183 tuotantolaitoksessa 26 maassa. Maaleista muoveihin, tekstiileistä teknologiaan, lääkkeistä matkapuhelimiin – INEOSin valmistamat kemikaalit edistävät lähes jokaista nykyelämän aluetta. INEOSin myynti vuonna 2018 oli noin $60 miljardia ja EBITDA lähellä EUR 6 miljardia. Yhtiön tuotteilla pelastetaan ihmishenkiä, parannetaan terveyttä ja edistetään elintasoa ympäri maailmaa. 
www.ineos.com

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme keinoja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  Twitter | Facebook | Youtube | #5yearsofupmbiofuels #beyondfossils

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils