UPM sai CDP:n harvinaisen vastuullisuuden AAA-luokituksen

Lehdistötiedote 3.2.2020 12.15 EET

Globaali, voittoa tavoittelematon CDP listaa UPM:n AAA-luokkaan tunnustuksena yhtiön merkittävistä toimista ilmastoriskien vähentämiseksi, metsäkadon estämiseksi sekä vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi. Useiden tuhansien arvioitujen joukosta vain kuusi yritystä valikoitui A-luokkaan sekä metsien, ilmaston että veden osalta.

”Olemme erittäin ylpeitä tästä tunnustuksesta. Sijoittuminen A-luokkaan kaikilla CDP:n osa-alueilla osoittaa, että kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteemme vuodelle 2030 sekä määrätietoinen työmme kaikkialla UPM:ssä nähdään globaalisti merkittävänä”, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

"Pyrimme parantamaan toimintaamme jatkuvasti, mistä esimerkkinä myös äskettäin julkaistu sitoutumuksemme YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen. Konkreettiset toimenpiteemme liittyvät ilmastopositiiviseen metsänhoitoon, merkittäviin hiilidioksidipäästövähennyksiin ja uusiin tuoteinnovaatioihin”, Sami Lundgren jatkaa.

UPM pyrkii luomaan lisäarvoa sekä yhtiönä että tuotteidensa kautta. Tässä kokonaisuudessa uusiutuvilla, puupohjaisilla materiaaleilla ja tuotteilla on ratkaiseva rooli. UPM:n käyttämä raaka-aine tulee ainoastaan kestävästi hoidetuista metsistä, joissa luonnon monimuotoisuus on turvattu.

”Oma luonnon monimuotoisuusohjelma on ollut osa kestävää metsänhoitoamme jo yli 20 vuoden ajan, ja kehitämme edelleen varmennettuja tapoja mitata toimintojemme vaikutuksia monimuotoisuuteen. Tuotannossa jatkuva ympäristösuorituskyvyn parantaminen mm. vähentämällä päästöjä ja käyttämällä vettä tehokkaasti on olennainen osa UPM:n vastuullista liiketoimintatapaa”, Sami Lundgren sanoo.

Sijoittajat arvostavat CDP:n arviointia. Vuonna 2019 yli 500 sijoittajaa, jotka hallinnoivat omaisuutta yli 96 biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta, pyysivät yrityksiä raportoimaan CDP:lle tietoa ympäristövaikutuksistaan ja niihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Yli 8 400 yritystä vastasi kyselyyn.

CDP:n toimitusjohtaja Paul Simpson: “Onnitteluni kaikille tämän vuoden A-listatuille yrityksille. Olette johtavassa asemassa sekä ympäristösuorituskykynne että läpinäkyvän raportointinne osalta. Ilmastonmuutokseen, metsäkatoon ja veden riittävyyteen liittyvät riskit ovat valtavat, samoin kuin niihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet. Yrityksillä on tärkeä rooli. A-listatut yritykset ovat markkinajohtajia vastuullisuudessa ja ilmastoriskien ratkaisijoina. Tämä vaikuttaa yhtiöiden arvoon pitkällä aikavälillä.”

Lue lisää CDP A -listatuista yrityksistä ja yrityskohtaisista tuloksista CDP:n verkkosivustolla (EN)

Lisätietoja antavat:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, puh. 040 580 0910

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

CDP
CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. Sijoittajat ovat valinneet CDP:n maailman parhaaksi ilmastoraporttien tarjoajaksi. CDP tekee yhteistyötä institutionaalisten sijoittajien kanssa, jotka hallinnoivat yhteensä 96 biljoonan Yhdysvaltain dollarin varoja. CDP kannustaa yrityksiä raportoimaan ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan. Vuonna 2019 yli 8 400 yritystä, joiden globaali markkina-arvo on yli 50 %, raportoi ympäristötietonsa CDP:lle. Lisäksi yli 920 kaupunkia, osavaltiota ja hallintoaluetta antoi tietonsa CDP:n arvioitavaksi. CDP on yksi parhaita toimijoita kertomaan yritysten ja viranomaisten toimista ympäristön hyväksi. CDP on yksi We Mean Business -järjestön perustajajäsenistä. Lisätietoja osoitteessa https://cdp.net/en