UPM mukaan biopolttoaineiden kestäviä biomassa-arvoketjuja edistävään BIKE-hankkeeseen

Lehdistötiedote 14.12.2020 10.00 EET

UPM Biopolttoaineet on mukana BIKE-projektissa edistämässä Euroopan biotaloudessa tuotettavia kestäviä biopolttoaineita, joilla maankäytön epäsuorien muutosten riski on vähäinen (ns. vähäinen ILUC-riski).  Projektissa mukana olevat yhtiöt ja tutkimusorganisaatiot uskovat, että uusia, turvallisia ja luotettavia biomassa-arvoketjuja voidaan lisätä ravinnon, rehun, biopolttoaineiden ja biomateriaalien tuotannossa niin, että maankäytön epäsuorien muutosten riski on vähäinen.

Maankäytön epäsuorien muutosten kannalta vähäriskisiä biomassapohjaisia biopolttoaineita saadaan esimerkiksi lisäämällä raaka-aineiden tuottavuutta vuoroviljelemällä kesanto- tai välikausikasveja tai käyttämällä viljelyyn hylättyjä tai erittäin pilaantuneita maa-alueita.

Kestäviä biopolttoaineita tarvitaan Euroopan unionin liikenteen päästöjen nopeaan vähentämiseen. Biopolttoaineiden raaka-aineiden vastuullinen tuottaminen hyvin suunniteltujen ja kestävien biomassa-arvoketjujen avulla voi parantaa maaperän laatua ja edistää kestäviä maanviljelymenetelmiä, mikä palvelee Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ja edistää biotaloutta.

”Uskomme vahvasti, että biomassapohjaisia biopolttoaineita voi valmistaa kestävästi, ja meistä on hienoa päästä keskustelemaan, tutkimaan ja edistämään uusia biomassa-arvoketjuja etevien tutkimuskumppaneiden kanssa. Myös ajoitus on hyvä, sillä kestävät maanviljelytavat ja kestävien biopolttoaineiden tarve ovat avainasemassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa”, sanoo UPM Biopolttoaineiden kestävyysasioista ja markkinakehityksestä vastaava Liisa Ranta.

BIKE – monikansallinen eurooppalainen kumppanuus

BIKE (Biofuels Production at Low ILUC-Risk for European Sustainable Bioeconomy) on yhteistyö- ja tukihanke, joka alkoi syyskuussa 2020 ja jatkuu elokuuhun 2023. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

BIKE tukee Euroopan komission uusiutuvan energian direktiivi II:n (RED II) toteutusta tuottamalla näyttöä ja mittaustietoa maankäytön muutoksen kannalta vähäriskisten biomassojen, biopolttoaineiden ja bionesteiden markkinapotentiaalista ja tuotantoreiteistä Euroopassa. Lisäksi hankkeessa arvioidaan tuotantoreittien kestävyyttä ja luodaan sertifiointimenetelmä vähäisen ILUC-riskin biopolttoaineille.

Logo  Description automatically generated

BIKE-kumppanit: RE-CORD - Renewable Energy Consortium for Research and Demonstration (Italia) (koordinaattori); CRES - Centre for Renewable Energy Sources and Saving Foundation (Kreikka); Cerulogy (UK); CIB – Italian Biogas Consortium (Italia); Eni SpA (Italia); Etaflorence (Italia); EXERGIA Energy and Environment Consultants AE (Kreikka); The Food and Agriculture Organization of the United Nations (Italia); Imperial College of Science and Technology and Medicine (UK); ISCC System GmbH (Saksa); NAIKI AKI - Nemzeti Agrarkutatasi Es Innovacios Kozpont (Unkari); Stitching Wageningen Research (Hollanti); UPM-Kymmene Oyj (Suomi).


Background pattern  Description automatically generated

Projekti on saanut rahoitusta EU:n Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta apurahasopimuksella no. 952872.
https://www.bike-biofuels.eu/


Lisätietoja antaa:
Liisa Ranta, Päällikkö, kestävyys ja markkinakehitys, UPM Biopolttoaineet, puh. 040 582 9338, liisa.ranta@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme keinoja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  LinkedIn | Facebook | Youtube | #5yearsofupmbiofuels #beyondfossils

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils