UPM etenee biopolttoaineiden kasvusuunnitelman seuraavaan vaiheeseen

Sijoittajauutinen 28.1.2021 8.15 EET

UPM etenee biopolttoaineiden kasvusuunnitelmissa ja aloittaa seuraavan sukupolven biojalostamon perussuunnitteluvaiheen. Suunnitellun biojalostamon vuotuinen kapasiteetti olisi 500 000 tonnia korkealuokkaisia uusiutuvia polttoaineita mukaan lukien lentopolttoainetta. Tuotteet pienentäisivät merkittävästi tie- ja lentoliikenteen hiilijalanjälkeä sekä korvaisivat kemikaalien ja biomuovien fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla vaihtoehdoilla.

”Suunniteltu biojalostamo laajentaisi UPM:n menestyksekästä biopolttoaineliiketoimintaa huomattavasti. Samalla se lisäisi UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vastuullisuutta. Käyttöön otettaisiin useita uusia kestäviä raaka-aineita, joiden avulla hiilidioksidipäästöt vähenisivät ainutlaatuisen paljon nykyisin markkinoilla oleviin biopolttoaineisiin verrattuna”, sanoo UPM:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska.

UPM:n puubiomassapohjaiset kiinteät tähteet ja sivuvirrat muodostavat merkittävän osan biojalostamon raaka-ainevalikoimasta. Lisäksi tarkoitus on käyttää vastuullisia nestemäisiä jäte- ja tähderaaka-aineita. ”UPM:llä on vuosikymmenien kokemus suurista sellu-, paperi-, saha- ja vaneriliiketoiminnoista. Meillä on erinomainen asema ja osaaminen puunhankinnassa niin Suomessa kuin Keski-Euroopassakin. Kehitämme ja testaamme myös innovatiivisia hiiliviljelymenetelmiä.”

UPM aloittaa nyt yksityiskohtaisen kaupallisen ja teknisen perussuunnittelun. Suunnittelussa selvitetään liiketoiminnan houkuttelevuutta, valitaan innovatiivisin teknologiavaihtoehto ja arvioidaan investointitarvetta. Teknologian osalta selvitetään myös vihreän vedyn käyttöä tuotantoprosessissa. Perussuunnitteluvaiheessa arvioidaan pääasiassa kahta sijoituspaikkavaihtoehtoa, jotka ovat Kotka Suomessa ja Rotterdam Hollannissa.

Perussuunnitteluvaiheen kestoksi on arvioitu vähintään vuosi. Jos kaikki valmisteluvaiheet saadaan päätökseen onnistuneesti, UPM käynnistää tavanomaisen investointipäätöksen arviointi- ja valmisteluprosessin.

”UPM Lappeenrannan biojalostamo on malliesimerkki siitä, miten luodaan menestyvää uutta, fossiilisia raaka-aineita korvaavaa liiketoimintaa. Vuosien investoinnit tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovointiin ovat kannattaneet, ja voimme luottavaisin mielin suunnitella tämän innostavan liiketoiminnan kasvattamista”, sanoo Ovaska.

Lisätietoja antaa:
Jyrki Ovaska, teknologiajohtaja, UPM, puh. 0204 150 564

UPM järjestää medialle tilinpäätöstään koskevan suomenkielisen lehdistötilaisuuden tänään klo 14.30. Tässä lehdistötilaisuudessa ja verkkolähetyksessä on paikalla myös teknologiajohtaja Jyrki Ovaska, joka kertoo biojalostamon perussuunnitteluvaiheen käynnistämisestä.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä linkistä: https://www.lyyti.fi/reg/upm-tulos-2020-press

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme keinoja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita:  LinkedIn | Facebook | Youtube | #beyondfossils

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils