UPM sijalla 22 Corporate Knightsin maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa

Lehdistötiedote 25.1.2021 10.00 EET

UPM on sijoittunut 22. sijalle maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa, jonka on laatinut kanadalainen media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights.

”Global 100 -indeksi perustuu määrällisiin kestävän kehityksen indikaattoreihin. Lähestymistapa on linjassa UPM:n toimintatapojen kanssa. Me painotamme kunnianhimoisten pitkän tähtäimen tavoitteiden sekä toiminnan ja raportoinnin läpinäkyvyyden tärkeyttä”, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

UPM on yksi 28:sta Global 100 -yrityksestä, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiö on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin, kestävään metsänhoitoon sekä innovoimaan kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja fossiilisille tuotteille. Verrattuna muihin alan toimijoihin, Global 100 -listattujen yrityksien liikevaihdosta suurempi osaa muodostuu tuotteista ja palveluista, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. YK:n Global Compact LEAD -jäsenenä UPM pyrkii kasvattamaan vastuullisuustavoitteita edistävien tuotteiden ja palveluiden osuutta ja on integroinut kestävän kehityksen osaksi tuotekehitysprosessejaan. Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia biotaloudessa.

"Tämän vuoden analyysi ja tulokset viittaavat vahvasti siihen, että maailman johtavat yritykset ovat ottaneet opiksi vuosien 2008 - 2009 finanssikriisistä ja sen seurauksista", Corporate Knightsin toimitusjohtaja Toby Heaps sanoo. "Yritykset ovat havainneet, että kriisitilanteessa on strategisesti kannattavampaa investoida kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin, sillä ne nopeuttavat elpymistä.”

Corporate Knights analysoi noin 8 080 liikevaihdoltaan yli miljardin dollarin yritystä. Global 100 -indeksin indikaattorit arvioivat esimerkiksi sitä, kuinka suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee tuotteista ja palveluista, joilla on positiivisia sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia, ja sitä, kuinka paljon yritys tekee kestävää kehitystä edistäviä investointeja. Tämän vuoden arvioinnissa oli mukana useita uusia, sosiaalista vastuullisuutta mittaavia indikaattoreita. Sadasta yrityksestä 41 on eurooppalaisia ja erityisesti pohjoismaiset yritykset sijoittuivat indeksissä huomattavan hyvin.

Lisätietoa Global 100 -yrityksistä ja metodologiasta: corporateknights.com/global100

Lisätietoja:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 5800 910

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils