UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen

Sijoittajauutinen 17.2.2021 10.30 EET

UPM on allekirjoittanut The Climate Pledge -sitoumuksen ja liittynyt samalla yhteisöön, joka kokoaa yhteen maailman johtavia yrityksiä torjumaan yhdessä ilmastokriisiä ja edistämään hiilineutraalia taloutta. Pyrkimyksenä on saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet selkeästi etuajassa. The Climate Pledgen ovat perustaneet Amazon ja Global Optimism.

”UPM luo arvoa tarjoamalla ratkaisuja fossiileista raaka-aineista riippumattoman tulevaisuuden rakentamiseksi. Olemme ylpeitä siitä, että olemme ensimmäisenä mukaan kutsuttuna metsäteollisuusyrityksenä liittyneet tähän maailman vastuullisimpien toimijoiden verkostoon”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Graphical user interface, text, application, chat or text message  Description automatically generated

Mukana olevat yritykset sitoutuvat

  • Mittaamaan ja raportoimaan kasvihuonepäästöjään säännöllisesti
  • Toteuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaista, hiilineutraaliuteen tähtäävää strategiaa, joka perustuu todellisiin liiketoiminnan muutoksiin ja innovaatioihin, energiatehokkuuden parantamiseen, uusiutuvaan energiaan, resurssitehokkuuteen ja muihin hiilidioksidipäästöjä vähentäviin strategioihin
  • Neutraloimaan kaikki jäljellä olevat päästöt hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä eli kymmenen vuotta Pariisin sopimuksen asettamia tavoitteita aiemmin.

“Yhdysvallat ottaa merkittävän askeleen taistelussa ilmastonmuutosta vastaan liittymällä tällä viikolla takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi 20 uutta jäsentä The Climate Pledge -aloitteeseen”, Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos sanoo. “Vuonna 2019 perustettu The Climate Pledge kannustaa yrityksiä saavuttamaan Pariisin sopimuksen tavoitteet 10 vuotta etuajassa. On uskomattoman hienoa, että aloitteeseen on liittynyt jo 53 yritystä 18 eri teollisuudenalalta ja 12 maasta. Yhdessä voimme tehdä enemmän hiilineutraalin talouden saavuttamiseksi ja maapallon kantokyvyn turvaamiseksi tuleville sukupolville”.

The Climate Pledge on luonnollinen askel UPM:n työssä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tammikuussa 2020 yhtiö sitoutui YK:n 1,5°C asteen ilmastotavoitteeseen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuviin toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi. UPM torjuu ilmastonmuutosta ja luo lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön hiilidioksidipäästöjä 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. The Science Based Target -aloite on hyväksynyt tämän päästövähennystavoitteen.

Olemalla mukana merkittävissä globaaleissa verkostoissa UPM haluaa ottaa aktiivisen roolin muutoksen edistäjänä sekä tehdä yhteistyötä tiedemaailman ja muiden kumppaneiden kanssa vaikuttaakseen mahdollisimman tehokkaasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ihmisten hyvinvointiin. 

Lisätietoja:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 5800 910
Lue lisää: www.theclimatepledge.com.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

The Climate Pledge
Amazon ja Global Optimism perustivat The Climate Pledge -aloitteen vuonna 2019. Sen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä eli kymmenen vuotta Pariisin ilmastosopimuksen asettamia tavoitteita aiemmin. Sitoumuksen on allekirjoittanut 53 yritystä, jotka kaikki uskovat, että hiilidioksidipäästöjä vähentävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa nopeasti. www.theclimatepledge.com.