UPM mukaan kestävää vetyä edistäviin koalitioihin EU:ssa ja Suomessa

Lehdistötiedote 17.2.2021 15.00 EET

UPM on liittynyt EU:n puhtaan vedyn allianssiin ja osallistuu teollisuuden puhtaan vedyn pyöreän pöydän työryhmään. UPM on myös jäsenenä Suomeen äskettäin perustetussa vetyklusterissa. UPM on erinomaisessa valmiudessa vetytalouden kehittyessä ja haluaa osallistua proaktiivisesti sen kehittämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Vetytalous on nousemassa merkittävään asemaan Euroopan Unionin pyrkiessä ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä.

”Puhdas vety tarjoaa useita mielenkiintoisia mahdollisuuksia UPM:lle. Meillä on omasta takaa uusiutuvaa ja CO2-vapaata sähköä, vesiresursseja, biogeenistä hiilidioksidia ja käytännön kokemuksia vedyn valmistuksesta UPM:n Lappeenrannan biojalostamolla. Osaamisemme ja resurssimme mahdollistavat mahdollisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen orastavassa vetytaloudessa”, sanoo Jyrki Ovaska, UPM:n teknologiajohtaja. Ovaska edustaa UPM:ää EU:n puhtaan vedyn allianssissa.

UPM on hiljattain käynnistänyt uuden mahdollisen biojalostamon perussuunnittelun, jonka aikana on erityisesti tarkoitus tutkia mahdollisuuksia vihreän vedyn valmistamiseen ja hyödyntämiseen. Mahdollinen biojalostamo tuottaisi 500 000 tonnia korkealuokkaisia uusiutuvia polttoaineita maantieliikenteeseen, lentoliikenteeseen sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineeksi.

Puhdas vety nähdään monilla teollisuudenaloilla tärkeänä reittinä vähäpäästöisyyteen. Puhdas vety saa paraikaa paljon huomiota, mutta laajamittainen skaalautuminen on vielä alkuvaiheessa.

”Useita vetytalouden kehitykseen liittyviä lainsäädännöllisiä reunaehtoja on vielä auki. Nyt perustettujen allianssien ja yhteistyöverkostojen kautta UPM haluaa olla mukana luomassa sellaista toimintaympäristöä, joka edistää sekä investointeja että päästöjen vähenemistä”, Jyrki Ovaska toteaa.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils