Suomen ensimmäinen eskarilaisten opetusmateriaali kierrätyksestä on täällä

Lehdistötiedote 4.3.2021 9.00 EET

Kierrätyskaverit on Suomen ensimmäinen eskarilaisten opetusmateriaali, joka kertoo kierrätyksestä ja kiertotaloudesta. UPM, Arla Suomi ja K-ryhmä ovat tuottaneet materiaalin Suomen noin 60 000 esikoululaiselle yhdessä Oppi&ilon kanssa. Materiaalin tavoitteena on auttaa kasvattamaan sukupolvi, jolle kierrättäminen on jokapäiväinen, helppo ja hauska juttu.

Maksuton, 32-sivuinen tehtäväkirja luovine ja monipuolisine tehtävineen innostaa esikouluikäisiä kierrätyksen ja kiertotalouden saloihin. Tehtäväkirjaa tukeva opettajan materiaali puolestaan antaa käytännön eväitä opetukseen. Materiaali on tuotettu linjassa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman kanssa eikä se sisällä mainontaa.

A picture containing vector graphics, clipart  Description automatically generated

Kierrätys ja kiertotalous tutuiksi oivaltamisen ilon kautta

Toiminnallisen kirjan puuha- ja tutkimustehtävät tuovat erilaiset kiertotalouden aiheet, kuten luonnonvarat ja niiden hyödyntämisen, kierrättämisen ja uusiokäytön tutuiksi oivaltamisen ilon kautta. Opettajan materiaaliin on koottu ideoita ja vinkkejä, jotka tukevat puuhakirjan sisältöä ja syventävät aiheen käsittelyä. Päiväkotien johtajina toimivien varhaiskasvatuksen opettajien Martina Hambergin ja Tiia Hongiston mukaan luovuus, visuaalisuus, leikillisyys ja toiminnallisuus yhdessä paketissa houkuttelevat lasta tutkimaan, osallistumaan ja toimimaan ratkaisukeskeisesti omassa ympäristössään.

”Kierrätyskaverit-materiaalin positiivinen lähestymistapa innostaa sekä opettajaa että lasta harjoittelemaan ympäristöä suojelevia tekoja matalallakin kynnyksellä. Materiaalin avulla teemoista voi kehkeytyä suurempiakin projekteja lasten kanssa”, kertoo Hamberg.

Yhteisiä tekoja kiertotalouden eteen

Tämän päivän valinnat vaikuttavat olennaisesti siihen, minkälaiseen maailmaan lapset kasvavat.

”Mitä varhaisemmassa vaiheessa kierrätyskulttuuriin ja ympäristötietouteen kiinnitetään huomiota, sitä paremmin lapsi oivaltaa tekojensa vaikuttavuuden ympäristöönsä. Kestävän elämäntavan omaksuminen saa näin alkunsa”, Hongisto toteaa.

Kiertotalouden edistäminen on UPM:lle, Arlalle ja K-ryhmälle yhteinen, tärkeä tavoite. Kierrätyskaverit on UPM:n ja Arlan uusin esimerkki yhteistyöstä kiertotalouden edistämiseksi ja nyt yhteistyöhön on liittynyt myös K-ryhmä. Oppi&ilo valikoitui vahvan pedagogisen osaamisen, tunnetusti kehittävien ja oivaltavien lastentuotteiden tekijänä luonnolliseksi kumppaniksi.

”Kierrätys on usein se osa, joka kiertotalouden isosta kokonaisuudesta näkyy arjessa. Meistä on tärkeää, että aihe tulee tutuksi kaikille. Haluamme kasvattaa yhdessä sukupolven, jolle kierrätys on jokapäiväinen, hauska ja helppo asia”, Arla Suomen Commercial Innovation Manager Kati Janhunen sanoo.

Kiertotaloudella on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Arlan tavoitteena on olla hiilineutraali meijeri tulevaisuudessa ja se on muun muassa kartoittanut kaikkien maitoa sille tuottavien tilojen hiilijalanjäljen Suomessa. UPM on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Sen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda pitkän aikavälin lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä merkittävästi yhtiön ja hankintaketjun hiilidioksidipäästöjä.  K-ryhmä on valittu maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi, joka tekee töitä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä.

Eskariopettaja voi tilata kirjat koko ryhmälle verkosta osoitteessa https://kierratyskaverit.fi/. Painetun suomenkielisen tehtäväkirjan lisäksi materiaali on saatavilla PDF-muodossa myös ruotsiksi ja englanniksi maaliskuun lopussa.

Neljä vinkkiä: näin kerrot lapselle kierrätyksestä

  1. Tutkikaa yhdessä kotoa löytyviä pakkauksia. Millaisia kierrätysohjeita niissä on?
  2. Miten välipalan roskat lajitellaan? Kurkatkaa roskikseen välipalan jälkeen ja laittakaa roskat oikeille paikoilleen.
  3. Voiko omaan vedenkulutukseen vaikuttaa? Miettikää yhdessä, mihin kaikkeen käytetään vettä.
  4. Lähtekää retkelle lähiympäristöön. Mitä kaikkea näette matkalla? Löytyykö sellaista, mikä ei kuulu luontoon?

Lisätietoja:

https://kierratyskaverit.fi/ 

Anneli Kunnas, päällikkö, sidosryhmäsuhteet ja markkinointi, UPM Biopolttoaineet
anneli.kunnas@upm.com, puh. 040 520 7605 

Sirpa Rinne, viestintäjohtaja, Arla Oy
sirin@arlafoods.com, 0400 685 975

Hanna Lehmuskoski, ympäristöpäällikkö, Kesko Oyj / päivittäistavarakauppa
hanna.lehmuskoski@kesko.fi, 040 641 8503

Krista Honkimäki, liiketoimintapäällikkö, Oppi&ilo / SanomaPro
krista.honkimaki@sanomapro.fi, 050 361 5146

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils