Kestävä metsätalous ja fossiilisten korvaaminen ovat avaimet EU:n vihreään kasvuun

Lehdistötiedote 15.7.2021 9.00 EEST

Euroopan komissio julkaisi eilen, 14. heinäkuuta, suuren joukon ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksia, joiden avulla jäsenmaat pyrkivät hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Komission ehdotuksen jälkeen alkaa pitkähkö neuvotteluprosessi kaikkia EU-maita sitovien sääntöjen sopimiseksi. UPM on sitoutunut EU:n ilmastotavoitteisiin ja YK:n 1,5 asteen ilmastositoumukseen.

“Olemme ainutlaatuisessa asemassa sikäli, että voimme aikaansaada myönteisiä ilmastovaikutuksia niin kestävällä metsänhoidolla, vähentämällä tuotannon päästöjä kuin tarjoamalla ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja fossiilisten tilalle. EU:n ehdotukset ovat selkeä viesti päästöjen vähentämisen ja nollapäästöiseen energiaan keskittymisen puolesta”, sanoo UPM:n yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman.

Uudet innovaatiot mahdollistavat fossiilipohjaisten tuotteiden korvaamisen

UPM on viime vuosina investoinut huomattavasti innovaatioihin, jotka tarjoavat uusiutuvia, välittömästi käyttöön otettavissa olevia vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille. Olemme esimerkiksi investoineet merkittävästi biojalostamoihin, joissa puuraaka-aineesta tuotetaan kehittyneitä biopolttoaineita ja biokemikaaleja.

”EU-lainsäädännön tulisi olla ennustettavaa ja edesauttaa investointeja vihreään kasvuun sekä yhteiskunnan muutosta kohti fossiilisista raaka-aineista irtautumista. EU:n linjausten ja niistä käytävien neuvottelujen tulee varmistaa metsien kestävän käytön mahdollisuus sekä biotaloudessa ja vihreässä kasvussa olennainen puun saatavuus”, Sundman sanoo.

Uusiutuvat raaka-aineet sekä kierrätys tuotannossa ja kulutuksessa avaavat merkittäviä mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla raaka-aineet ovat avainasemassa korvattaessa fossiilisia raaka-aineita.

UPM on sitoutunut ilmastopositiiviseen metsätalouteen, jossa metsien kasvua lisätään ottaen huomioon kestävän metsätalouden taloudelliset, ekologiset ja sosiaalisen vastuun näkökulmat. Pidämme huolta siitä, että kasvavat metsävarat varmistavat hiilen sidonnan metsissä ja siten edesauttavat pyrkimyksissä hillitä ilmastonmuutosta.

UPM perehtyy yksityiskohtaisesti EU:n komission ehdotuksiin ja julkistaa näkemyksiään asiassa yhtiön verkkosivuilla upm.com.

Lisätietoja antavat:
Yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman, UPM, puh. +358 2041 50559

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils