UPM Biopolttoaineet varautuu biojalostamon turvallistamiseen mahdollisen lakkotilanteen varalta ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista

Lehdistötiedote 26.11.2021 14.00 EET

UPM Lappeenrannan biojalostamo aloittaa varautumisen mahdolliseen lakkotilanteeseen nykyisen työehtosopimuksen päättyessä 31.12.2021. Biojalostamon alasajo on pitkä prosessi, minkä vuoksi toiminnan turvallistamiseen ja mahdolliseen tuotannon keskeyttämiseen on varauduttava jo nyt. Mahdollisesta lakosta pitää ilmoittaa vähintään 14 päivää ennen sen alkua, mutta tämä aika ei riitä laitoksen tuotannon turvalliseen keskeyttämiseen ja riskien minimointiin.

UPM Biopolttoaineet haluaa varmistaa Lappeenrannan biojalostamon turvallisuuden tilanteessa, jossa yksikkö joutuisi Paperiliiton mahdollisesti julistaman lakon piiriin, eikä biojalostamon turvallisuuden kannalta välttämätöntä miehitystä rajattaisi lakon ulkopuolelle. Paperiliitto on jo tässä vaiheessa ottanut selkeästi kantaa, että liitto ei rajaa mitään työtehtäviä mahdollisen lakon ulkopuolelle.

Samalla UPM Biopolttoaineet varautuu lomauttamaan työntekijöitään Lappeenrannan biojalostamolla väliaikaisesti enintään 90 päivän ajaksi alkuvuoden 2022 aikana. Lomautukset ovat vaihtoehto tilanteessa, jossa biojalostamon tuotannollinen toiminta on jouduttu keskeyttämään turvallisuuden varmistamiseksi, eikä työnantajalla ole tarjota työtä kaikille. Yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista alkavat 2.12.2021, ja ne koskevat enintään 47 henkilöä.

Mahdolliset väliaikaiset lomautukset koskisivat UPM Lappeenrannan biojalostamon työntekijätehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Päätökset mahdollisista lomautuksista tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

”Haluamme sopia tulevaisuuden kilpailukykyä ja työpaikkoja vahvistavista työehdoista Biopolttoaineet-liiketoiminnalle Paperiliiton kanssa mahdollisimman nopeasti. Aika on kuitenkin käymässä vähiin, ja joudumme ryhtymään näihin toimenpiteisiin ilman varmuutta niiden lopullisesta tarpeesta. Turvallisuus biojalostamolla menee kuitenkin kaiken edelle, ja meidän on varmistettava se joka tilanteessa”, sanoo UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan tuotantojohtaja Jaakko Nousiainen.

UPM:n liiketoiminnot ovat keväästä alkaen pyrkineet neuvotteluihin Paperiliiton ja henkilöstön edustajien kanssa sopiakseen liiketoiminnoittain työn järjestämisestä ja sujuvuudesta, työajasta ja palkasta sekä osaamisen kehittämisestä. UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnassa on saavutettu neuvottelukosketus. Osapuolet ovat tavanneet ja vaihtaneet tietoja neuvottelulähtökohdista, mutta esimerkiksi lakkorajoista ei ole saatu päätöstä.

Lisätietoja: 
Jaakko Nousiainen, tuotantojohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 040 758 6881, jaakko.nousiainen@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme keinoja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. UPM Lappeenrannan biojalostamolla valmistetaan uusiutuvan dieselin lisäksi uusiutuvaa naftaa, joka on erinomainen puupohjainen muovin raaka-aine.  www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita: LinkedIn | YouTube | #beyondfossils

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils