Greatview'n uutuustuote Greatview Planet edistää kiertotaloutta

Lehdistötiedote 7.6.2022 0.00 EEST

upm-biofuels-greatview-planet.jpg
 

Greatview kehitti ensimmäisen kestävän pakkausratkaisunsa, Greatview Planetin, INEOS-yhtiön ja UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan kanssa – yhdistävänä tekijänä RSB-sertifikaatti.


Greatview vastaa tämän vuoden kesäkuussa virallisesti julkistamallaan Greatview Planetilla nestemäisten maitotuotteiden ja hiilihapottomien juomien kestävien pakkausratkaisujen kasvavaan kysyntään. Greatview Planet edustaa Greatview'n panosta kiertotalouden kehittämiseen, ja se lisää uusiutuvien, puupohjaisten materiaalien osuutta pakkausmateriaaleissa.

Greatview’n aseptinen pakkausmateriaali on valmistettu pääasiassa FSCTM-sertifioidusta kartongista, ja sen valmistuksessa käytetään luonnonraaka-aineita kestävästi hoidetuista metsistä ja muista valvotuista lähteistä. Pakkaukset on pinnoitettu pakattua tuotetta suojaavalla polymeerilaminaatilla. Greatview Planetin myötä Greatview kasvattaa metsästä peräisin olevan uusiutuvan sisällön osuutta käyttämällä biopohjaisia polymeerejä massataseeseen perustuen. Ne on valmistettu mäntyöljypohjaisesta bionaftasta, joka on täysin sertifioitu maailmanlaajuisesti tunnustetun RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) -standardin1 mukaisesti. Mäntyöljyä syntyy sellunvalmistusprosessin tähteenä, eli sen alkulähde on metsässä.upm-biofuels-greatview-planet-packages.jpg

Greatview'n kansainvälinen johtaja Victor Lee toteaa: ”Me Greatview'lla pidämme kestävää kehitystä olennaisena osana liiketoimintamalliamme ja sitoumustamme kehittää pitkän aikavälin arvoa asiakkaillemme, jälleenmyyjille ja kuluttajille. Olemme panostaneet merkittävästi kiertotaloutta tukevien menetelmien löytämiseen. Greatview Planet on tärkeä virstanpylväs, ja olemme ylpeitä siitä. Se säästää fossiilisia luonnonvaroja ja auttaa vähentämään arvoketjun hiilidioksidipäästöjä. Greatview Planet valmistetaan Saksassa, ja se on Greatview’n ensimmäinen tuote, jolla on kestävässä kehityksessä oma asemansa ja joka on tarkoitettu palvelemaan kansainvälisten markkinoiden tarpeita. Olemme kehittäneet tätä tuoteinnovaatiota yhteistyössä johtavien biopohjaisen kemianteollisuuden yritysten kanssa. Greatview Planet on kaikkien kolmen kestävän kehityksen edistämiseen sitoutuneen osapuolen yhteisen sitoutumisen ja kunnianhimon tulos.”

Kehityskumppanuudet

Greatview on kehittänyt tuoteinnovaatiotaan yhteistyössä INEOS-yhtiön ja UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan kanssa.

UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtaja Juha Rainio kertoo: "Olemme sitoutuneet korvaamaan fossiiliset raaka-aineet uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Erinomainen esimerkki tästä on UPM BioVerno -nafta, joka valmistetaan kestävän sellun tähteestä eli mäntyöljystä ainutlaatuisessa Lappeenrannan biojalostamossa. Tavoitteemme on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumaton tulevaisuus, jota voimme nyt toteuttaa yhdessä RSB:n, INEOSin ja Greatview'n kanssa.”

INEOS Olefins & Polymers Europe -yhtiön toimitusjohtaja Rob Ingram kertoo: ”Uusi Greatview'n käyttämä INEOS-tuote on valmistettu UPM:n bionaftasta, joka on muunnettu 100-prosenttiseksi biopohjaiseksi polymeeriksi käyttämällä täysin uusiutuvaa tuulivoimaa.  Tämä uusi polymeeri ja sen myötä sertifioitu kestävä tuotevalikoima antaa Greatview'lle kilpailuedun muihin valmistajiin nähden.  Koko liiketoimintamme kattavat innovaatiot edistävät tuotteidemme ja tuotantoprosessiemme kestävyyttä. Teemme yhteistyötä asiakkaiden ja tuotantoketjun alkupuolen yhteistyökumppaniemme kanssa, jotta kiertotaloudesta tulee todellisuutta."

Saksassa sijaitsevalla Greatview'n Hallen tehtaalla käytetään uutta biopohjaista polymeeriä kartongin laminointiin ja aseptisten kartonkipakkausten valmistamiseen. Biopohjaisen polymeerin koko arvoketju sekä Greatview'n Hallen tuotantolaitos on sertifioitu RSB Sustainability Standard (RSB Global)2 -standardin mukaisesti. Jotta Hallen tehtaan ympäristövaikutus olisi mahdollisimman pieni, se toimii täysin vihreällä sähköllä, sen tuotantolinjat ovat nykyaikaisia ja resurssitehokkaita ja sillä on muun muassa ISO 14001 (ympäristöasioiden hallinta)- ja ISO 50001 (energianhallinta) -standardien mukaiset sertifikaatit.

Greatview Planetin valmistuksessa käytetyllä biopohjaisella polymeerillä on sama materiaaliominaisuus kuin perinteisellä polymeerillä. Sen ansiosta Greatview Planet -kartonkipakkauksen laatu ja elintarviketurvallisuus ovat yhtä korkealla tasolla kuin perinteisen polymeeripakkauksen. Greatview Planet paitsi tukee kestävää kehitystä, laatua ja elintarviketurvallisuutta, se on myös käyttövalmis ratkaisu, jonka voi siirtää käyttöön asiakkaan täyttölinjalle saumattomasti ilman seisokkeja tai ylimääräistä jätettä, jos pakkaus vaihdetaan Greatview'n tavallisesta pakkausmateriaalista Greatview Planet -pakkausmateriaaliin. Muiden kestävää kehitystä edistävien hyötyjen lisäksi Greatview Planet ylläpitää suurta linjatehokkuutta eikä sen käytöstä muodostu lainkaan lisäjätettä. Samalla sen ansiosta voidaan varmistaa pienet täyttökustannukset ja koko täyttöjärjestelmän edulliset kokonaiskustannukset.

Asiakkaiden arvopalvelut

Greatview Planet on Greatview’n ensimmäinen kestävä tuoteratkaisu, ja se tuo mukanaan monipuolisia etuja. Lisäksi Greatview tarjoaa kaksi vihreitä arvoja tukevaa asiakaspalvelua, TALK CONSUMER ja GREEN INNOVATION.

TALK CONSUMER -palvelu takaa myynninedistämistä varten parhaat pakkaustekstit kuluttajalähtöisellä kielellä, asiakaskohtaisesti ja sertifiointistandardien mukaisesti. Greatview ja RSB ovat kehittäneet modulaarisen, RSB-yhteensopivan valikoiman väittämiä, josta yhtiöt voivat ammentaa monipuolisia ideoita kuluttajille esitettävistä kestävää kehitystä koskevista kuluttajaväittämistä.

Nicola Noponen, tekninen johtaja, Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), toteaa: ”Greatview ja RSB laativat läheisessä yhteistyössä käyttövalmiin RSB-hyväksytyn luettelon väittämiä.  Onnistunut yhteistyö perustui kumppanien tarpeiden vankkaan ymmärtämiseen, jonka pohjalta tekniset vaatimukset muutettiin tarttuvaksi ja helppotajuiseksi kuluttajaviestinnäksi.”

Greatview'n GREEN INNOVATION -palvelu tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden kehittää räätälöityjä vihreitä, innovatiivisia tuoteratkaisuja yhteistyössä kumppanien kanssa ja mukauttaa omiin tarpeisiinsa ainutlaatuisen vihreiden arvojen mukaisen pakkauksen.

Greatview edistää muutosta

Greatview Planetin ansiosta Greatview kaksinkertaistaa tuotevalikoimansa – kaikki Saksassa tuotetut pakkausmuodot ovat saatavilla sekä Planet- että tavallisina versioina. Greatview Planet on kestävän kehityksen mukaisena ratkaisuna tärkeä lisä Greatview'n tuotevalikoimaan. Sen ansiosta Greatview ei ole pelkästään materiaalintoimittaja vaan myös asiakkaan kumppani.

Greatview on alan johtava nestemäisten elintarvikkeiden integroitujen aseptisten pakkausratkaisujen toimittaja. Greatview'n tuote- ja palveluvalikoimassa on kartonkipakkausmateriaaleja, täyttökoneita, varaosia ja teknisiä palveluita.  Greatview on tällä hetkellä maailman toiseksi suurin rullasyöttöisten pakkausmateriaalien toimittaja, jonka tarjoamat ratkaisut ovat täysin yhteensopivia alan standardien mukaisen rullasyöttöisen ja arkkisyöttöisten aseptisten täyttökoneiden kanssa. www.greatviewpack.com 

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Ne auttavat asiakkaita korvaamaan fossiilisia raaka-aineita ja pienentämään hiilijalanjälkeään. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. UPM Lappeenrannan biojalostamolla valmistetaan uusiutuvan dieselin lisäksi uusiutuvaa naftaa, joka on erinomainen puupohjainen raaka-aine muoveille. www.upmbiofuels.com

INEOS on maailmanlaajuinen teollisuusyhtiö, joka valmistaa raaka-aineita ja energiaa päivittäiseen käyttöön. Sen tuotteet ovat yhteiskunnallisesti välttämättömiä, sillä ne tarjoavat kestävimpiä vaihtoehtoja moniin yhteiskunnan tarpeisiin. INEOS pyrkii edistämään siirtymää nollanettopäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisstrategiaansa sen tavoitteena on siirtyä mahdollisimman suurelta osin kiertotalouteen ja käyttää toiminnassaan kierrätysmateriaaleja mahdollisimman laajasti. www.ineos.com 

The Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) on maailmanlaajuinen jäsenjärjestö, joka edistää kestävää siirtymää biopohjaiseen talouteen ja kiertotalouteen. RSB:n kestävän kehityksen puitteet on kehitetty sen useiden sidosryhmien jäsenyyden ympärille, ja se muodostaa vakaan ja uskottavan perustan ilmastokriisin torjumiseen tähtääville innovatiivisille ratkaisuille. Tämän perustan kautta RSB antaa päättäjille työkaluja, joilla voidaan tuottaa myönteisiä vaikutuksia ihmisille ja koko planeetalle. www.rsb.org 
 

Lue lisää Greatview Planetista

 

Kuva: Greatview

Yhteyshenkilö: Stephen Erhorn, markkinointijohtaja, sähköposti: stephen.erhorn@greatviewpack.com 


 

1 Greatview’n RSB-sertifikaatti:
   https://rsb.org/wp-content/uploads/2020/11/RSB_CRT_GBL_Greatview_060721.pdf 

2 RSB-kestävyyssertifikaatti (RSB Global) varmistaa materiaalin myönteisen vaikutuksen kestävän kehityksen, ilmastovaikutusten ja fossiilisten resurssien korvaamisen kautta.