CDP nostaa UPM:n ilmastoon, metsiin ja vesiin liittyvät toimet AAA-listalle

Lehdistötiedote 13.12.2022 9.00 EET

Globaali, voittoa tavoittelematon CDP on listannut UPM:n AAA-luokkaan tunnustuksena yhtiön toimista ja raportoinnista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän metsänhoidon ja vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi. Vain 12 yritystä lähes 15 000 arvioidusta yhtiöstä valittiin AAA-luokkaan.

”Olemme globaali metsäyhtiö, ja siksi nämä kaikki kolme CDP:n arvioinnin osa-aluetta ovat meille erittäin tärkeitä”, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

UPM:n ilmastoteoissa yhdistyvät kestävä metsätalous, kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja innovatiiviset, uusiutuvat tuotteet, joilla voidaan korvata fossiilipohjaisia materiaaleja ja tuotteita.
"Liiketoimintamme perustuu metsien kestävään käyttöön. Globaali Forest Action -ohjelmamme huomioi kokonaisvaltaisesti metsätalouden vaikutukset ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään, veteen ja yhteiskuntaan. Eri osa-alueille on asetettu mittarit ja pitkän aikavälin tavoitteet, joita edistetään monin käytännön toimin. Myös fossiilisista polttoaineista ja materiaaleista luopuminen on erittäin tärkeää. Onnistuimme vähentämään fossiilisia CO2-päästöjämme viime vuonna 8 %, ja olemme linjassa vuoteen 2030 asetetun 65 %:n päästövähennystavoitteen kanssa", Sami Lundgren kertoo.

Vesi-intensiivisenä teollisuudenalana UPM pyrkii jatkuvasti vähentämään vedenkulutustaan ja jätevesikuormitustaan sekä lisäämään kierrätysravinteiden käyttöä jätevedenpuhdistamoillaan. Vesiriskejä arvioidaan myös säännöllisesti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Arvioinnit vahvistavat, että UPM:n tehtaat sijaitsevat matalan tai keskisuuren vesiriskin alueilla.

"COP 27 osoitti, että muutosta tarvitaan enemmän kuin koskaan, mikäli aiomme rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Meidän on puolitettava päästöt, pysäytettävä metsäkato ja varmistettava riittävät vesivarannot vuoteen 2030 mennessä. 1,5 asteen tavoitteeseen ei päästä ilman luontoa", CDP:n Euroopan johtaja Maxfield Weiss sanoo.

"CDP:n A-listan yritykset ovat kehityksen edelläkävijöitä. Ne ovat tehneet selkeitä toimia päästöjensä vähentämiseksi ja ottavat ympäristövaikutuksensa huomioon koko arvoketjussaan. Kansantaloutemme tarvitsee tällaista ympäristöön liittyvää avoimuutta ja toimia ekologisen romahduksen estämiseksi."

Tänä vuonna lähes 20 000 yritystä raportoi ympäristötietonsa CDP:lle. CDP:n vuosittaista arviointia pidetään läpinäkyvyytensä ansiosta alansa parhaana. Vuonna 2022 yli 680 sijoittajaa ja 280 ostajaa pyysivät yrityksiä julkaisemaan ympäristötietonsa sekä niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet CDP:lle. Nämä sijoittajat hallinnoivat yhteensä yli 130 biljoonan Yhdysvaltain dollarin varoja, ja ostajien hankintasalkun arvo on 6,4 biljoonaa dollaria. Ennätykselliset 18 700 yritystä vastasi kyselyyn.

Vuoden 2022 koko CDP A -listaus on saatavilla osoitteessa https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.

Lisätietoja antaa:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910 

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka operoi globaalia ympäristö-raportointijärjestelmää, johon yritykset, kaupungit, valtiot ja alueet voivat raportoida tietojaan. Vuonna 2000 perustettu CDP kannustaa yrityksiä raportoimaan ympäristövaikutuksistaan, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään sekä edistämään kestävää metsänhoitoa ja vastuullista vedenkäyttöä, ja vastaamaan näin sijoittajien ja yritysten vaatimuksiin. Vuonna 2022 lähes 20 000 yritystä vastasi kyselyyn ja näistä yli 18 700 vastasi yli puolta koko globaalista markkinapääomasta. Lisäksi yhteensä yli 1 100 kaupunkia, osavaltiota ja hallintoaluetta raportoivat tietonsa. TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) periaatteiden mukaisesti toimiva CDP hallinnoi maailman laajinta ympäristöraportointijärjestelmää, ja sen arviointia käytetään laajasti nollapäästöjä ja kestäviä taloudellisia ratkaisuja edistävien investointien ja ostopäätösten pohjana. CDP on Science Based Targets -aloitteen, We Mean Business -järjestön ja The Investor Agenda and the Net Zero Asset Managers -aloitteen perustajajäsen. Lisätietoja osoitteessa https://cdp.net/en.