Christian Librera on nimitetty UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi

Lehdistötiedote 10.1.2023 17.15 EET

UPM on nimittänyt Christian Libreran UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi 1. tammikuuta 2023 alkaen.

”Vaikka sähköajoneuvojen osuus matkustajaliikenteessä kasvaa jatkuvasti, kehittyneillä biopolttoaineilla on edelleen tärkeä rooli päästöjen vähentämisessä esimerkiksi rekkaliikenteessä, suurissa matkustajakuljetuksissa, meriliikenteessä ja erityisesti ilmailussa. Ne ovat olennainen osa kestävää liikennettä yhdessä sähköpolttoaineiden ja sähkön kanssa tulevien vuosikymmenien aikana”, sanoo Winfried Schaur, UPM:n Biorefining & Technology -liiketoiminta-alueen johtaja.

”Innovatiiviset ja kestävät ratkaisumme polttoaineiden ja kemikaalien fossiilipohjaisten materiaalien korvaamiseen ovat UPM-konsernin tulevaisuuden kasvun kulmakivi. Olen erittäin iloinen, että vahvistamme biopolttoaineosaamistamme entisestään Christian Libreran nimityksen myötä.”

Christian liittyy UPM:n vahvuuteen Clariantilta, jossa hän on johtanut biopolttoaine- ja johdannaisliiketoimintaa vuodesta 2020 lähtien. Christianilla on tohtorin tutkinto orgaanisen kemian alalta, ja hän on rakentanut uransa kemianteollisuudessa. Hän on toiminut vanhempana johtajana useissa teknisissä ja kaupallisissa toiminnoissa Clariantilla ja ennen sitä Celanesella. Christian raportoi tehtävässään Winfried Schaurille, Technology & Biorefining -liiketoiminta-alueen johtajalle, ja liittyy UPM Biorefining -yksikön johtoryhmään.

”Tie fossiilisista raaka-aineista riippumattomaan maailmaan kulkee uusiutuvien, kestävistä lähteistä hankittujen biomateriaalien kautta. UPM on etulinjassa vastaamassa tähän suureen haasteeseen. Tarkoituksena on auttaa useita teollisuudenaloja luopumaan fossiilisen hiilen käytöstä. Liityn UPM Biopolttoaineisiin erittäin mielenkiintoiseen aikaan: tiimi on rakentanut vahvan liiketoiminnan ja luonut innovaatiolla ja investoinneilla perustan taatulle kasvulle”, Christian Librera sanoo.

Christian Librera tukee nykyistä Biopolttoaineiden johtoryhmää heidän pyrkimyksissään laajentaa markkina-asemaa entisestään, kuten mahdollisen uuden Rotterdamin biojalostamon investoinnin valmisteluissa, sekä toiminnan kehittämisessä Lappeenrannan biojalostamon menestyksen pohjalta.Christian Librera on nimitetty UPM Biopolttoaineista vastaavaksi johtajaksi tammikuun 2023 alusta lähtien.


Lisätietoja antaa:
Martin Ledwon, Vice President, Stakeholder Relations, UPM Biorefining, puh. +49 151 6553 0902 sähköposti: martin.ledwon@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Biopolttoaineet valmistaa uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita liikenteen ja kemianteollisuuden käyttöön. Tarjoamme asiakkaillemme keinoja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. UPM:n innovatiiviset, biopohjaiset tuotteet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. UPM Lappeenrannan biojalostamolla valmistetaan uusiutuvan dieselin lisäksi uusiutuvaa naftaa, joka on erinomainen puupohjainen muovin raaka-aine. www.upmbiopolttoaineet.fi

Seuraa UPM Biopolttoaineita: LinkedIn | YouTube | #upmbiofuels #beyondfossils

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils