Artikkeli | 11/23/2021 14:34:06 | 4 min Lukuaika

Polttoaineiden ja kemikaalien kuljetuksien turvallisuus ulottuu biojalostamon porttien ulkopuolelle

Saara Töyssy

Editor, Tulus

Lappeenrannan biojalostamon lastausalueen kautta ajetaan keskimäärin 5000 raskasta kuljetusta vuodessa. Alueelle tuodaan säiliöautoilla raaka-aineita ja sieltä viedään tärpättiä, natriumbisulfidia, uusiutuvaa dieseliä ja naftaa. Polttoaineiden ja kemikaalien kuljetuksien turvallisuutta kehitetään eteenpäin pienin teoin joka päivä.

Kaikilla kuljetuksilla on yhteisiä turvallisuuskäytäntöjä, mutta polttoaineiden ja kemikaalien kuljetuksien turvallisuuteen liittyy kattavasti vaarallisten aineiden kuljetuksen lainsäädäntöä, jota kuljetusyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan. Asiakasyrityksen tehtäväksi jää tarkkaan harkittu kumppanin valinta ja hyvät prosessit poikkeamien havainnointiin, kirjaamiseen ja turvallisuuden kehittämiseen edelleen – avoimessa ja toimivassa yhteistyössä kumppanin kanssa.

Turvallisuuden ulottaminen porttien ulkopuolelle on keskeinen teema UPM Biopolttoaineiden turvallisuuden kehitystyössä. Mutta kuinka turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään kiireisen arjen keskellä? Ja vielä porttien ulkopuolella? UPM Biopolttoaineiden toimitusketjusta vastaava Maarit Mäkinen kertoo.

Kuljetusliikkeet raportoivat kaikki meidän kuljetuksiimme liittyvät havainnot ja poikkeamat meille, sijainnista riippumatta, ja ne kirjataan UPM:n turvallisuuden raportointityökaluun. Siten niihin päästään myös etsimään ratkaisuja.

Polttoaineiden ja kemikaalien kuljetuksien turvallisuutta rakennetaan avoimella keskustelulla

Turvallisuuden kehittämisen ja ylläpidon runkona toimivat säännölliset tapaamiset, joiden alussa käsitellään aina harkittu turvallisuusteema, sekä puolivuosittaiset turvallisuuskyselyt.

”Näiden tapaamisten ja turvallisuuskeskustelujen lisäksi yhteyttä pidetään puhelimitse ja sähköpostitse päivittäin kuljetussuunnittelijoiden ja UPM toimitusketjun operaatioiden välillä. Kuljetusliikkeet raportoivat kaikki meidän kuljetuksiimme liittyvät havainnot ja poikkeamat meille, sijainnista riippumatta, ja ne kirjataan UPM:n turvallisuusraportointityökaluun. Siten niihin päästään myös etsimään ratkaisuja”, Mäkinen kertoo.

Keskusteluiden ja huolellisen raportoinnin lisäksi panostetaan koulutukseen ja turvallisuustaitojen ylläpitoon.

”UPM antaa lastaus- ja purkuohjeet, sekä koulutuksen kaikille kuljettajille, jotka toimivat Lappeenrannan biojalostamolla. Turvallisuusohjeet päivitetään tarpeen mukaan. Välivarastoillamme varastopalveluntarjoajat kouluttavat kuljetusliikkeet omien turvallisuusstandardien ja lainsäädännön mukaisesti”, kuvailee Mäkinen.

Matti Auvinen1_fixed_1000x562.jpg

Syksyisellä mäntyöljyn purkupaikan katselmoinnilla ei havaittu ongelmia. Silloin kun ongelma havaitaan, on olennaista, että se käsitellään. ”Tärkeä osa toimintamalliamme on mahdollisten laatupoikkeamien käsittely, missä tapahtuneeseen johtaneet juurisyyt analysoidaan ja etsitään toimenpiteet vastaavan tilanteen välttämiseksi”, kertoo Kiitosimeonin avainasiakaspäällikkö Matti Auvinen.

Yhteistyöllä ja ennakoiden turvallisempia polttoaineiden ja kemikaalien kuljetuksia

Kiitosimeon on UPM Biopolttoaineiden pitkäaikainen kumppani turvallisissa polttoaineiden ja kemikaalien kuljetuksissa. Turvallisuuden kehittämisessä yhteistyön merkitys korostuu erityisesti lastaustilanteissa, mutta turvallisuushavaintoja ja kehitystyötä ulotetaan jatkuvasti yhä kauemmas omista porteista, kattamaan koko kuljetus.

Kiitosimeonin omat turvallisuuskäytännöt ovat kattavat, mutta niiden kehittäminen sekä muuttuvan ympäristön riskianalyysi jatkuu joka päivä.

”Mikäli asiakkaan edellyttämä turvallisuusnormi on tiukempi kuin Simeonin, tehdään siitä myös Simeonin turvallisuusnormi. Turvallisuuskulttuurimme perustuu jokaisen henkilökohtaiseen turvallisuuskäyttäytymiseen ja tätä ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella ja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Katselmoinnit ovat tärkeä osa ennakoivaa turvallisuustyötä. Suoritamme lastaus- ja purkupaikkakatselmuksia myös asiakkaidemme käyttämissä kolmansien osapuolien ylläpitämissä varastoterminaaleissa”, kertoo Kiitosimeonin avainasiakaspäällikkö Matti Auvinen.

Turvallisuuskatselmoinnit ovat vapaaehtoisesti tehtävää turvallisuutta edistävää toimintaa. ”Katselmoinneilla lisäämme vuoropuhelua ja läpinäkyvyyttä kuljetuspalveluiden tarjoajien kanssa ja edistämme avoimuutta turvallisuuden riskienhallinnassa”, kuvailee Maarit Mäkinen.

”Turvallisuusasiat ovat molemmin puolin tärkeitä ja niille on aina löytynyt aikaa. Turvalliseen työntekoon on molemminpuolinen tahtotila. UPM:n kanssa on kehitetty turvallisuutta ja sitä kehitetään jatkossakin”, summaa Matti Auvinen.

EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä
Artikkeli | 5 min

EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä

Lue lisää
Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää
UPM Kaukas – Kiertotalouden edelläkävijä
Artikkeli | 5 min

UPM Kaukas – Kiertotalouden edelläkävijä

Lue lisää