Artikkeli | 09/09/2022 13:02:12 | 4 min Lukuaika

10 yleisintä kysymystä UPM Biopolttoaineisiin liittyen

Raaka-aineista sekoitussuhteisiin ja kestävään kehitykseen – UPM:n myyntipäällikkö Marko Snellman vastaa kymmeneen polttavaan kysymykseen kehittyneiden biopolttoaineiden ominaisuuksista, tuotannosta ja toiminnasta.

Raaka-aineet ja tuotantoprosessi

Mitä raaka-aineita UPM:n kehittyneiden biopolttoaineiden valmistuksessa käytetään?

UPM:n biopolttoaineiden kestävä raaka-aine on sellun tuotannon tähteenä syntyvä raakamäntyöljy. Koska raaka-aine on puupohjainen tähde, se ei kuulu elintarvike- tai rehutuotannon piiriin ja tukee tehokkaasti kiertotaloutta.

Mikä tekee puupohjaisesta tähteestä kestävän raaka-aineen?

Kun raaka-aine tulee biojalostamolle sellun tuotannon tähteenä, se ei lisää hakkuita eikä vaikuta maankäyttöön. Tähderaaka-aineemme kuuluu EU:n luokituksessa kestävimpään raaka-aineluokkaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että käytämme tuotteissamme uusiutuvaa, puupohjaista tähdettä, joka siten vähentää päästöjä korvatessaan fossiilisia materiaaleja.

Materiaalitehokkuus on keskeinen tekijä, kun valmistetaan kehittyneitä biopolttoaineita jätteiden ja tähteiden käyttöön perustuvilla ratkaisuilla. Lue lisää kestävästä raaka-aineestamme täältä.

Kuinka paljon UPM:n biopolttoaineet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä?

Uusiutuvat tuotteemme vähentävät elinkaarensa aikana kasvihuonekaasupäästöjä yli 80 prosentilla fossiilisiin vaihtoehtoihin verrattuna.

Millainen on UPM Biopolttoaineiden tuotantoprosessi?

Ensin raaka-aineet esikäsitellään ja puhdistetaan, sitten ne vetykäsitellään korkeassa lämpötilassa ja korkeassa paineessa. Käsittelyn tuloksena saatu neste tislataan uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan naftan erottamiseksi toisistaan.


Miksi UPM:n biopolttoaineita kutsutaan korkealaatuisiksi tuotteiksi?

Ensinnäkin kehittyneellä UPM BioVerno -dieselillä on hyvät ja joustavat sekoitusominaisuudet muiden polttoaineiden kanssa. Se on yhteensopiva kaikkien dieselmoottoreiden kanssa henkilöautoista raskaisiin ajoneuvoihin.

Suurin osa asiakkaistamme sekoittaa polttoainettamme muihin polttoainekomponentteihin. Tavallisesti biodieselin enimmäismäärä sekoituksessa on 7 %. Uusiutuvaa UPM BioVerno -dieselpolttoainetta voidaan kuitenkin käyttää missä tahansa suhteessa alhaisista prosenttiosuuksista jopa 100-prosenttiseen käyttövalmiiseen polttoaineeseen.

Petrokemianteollisuudessa uusiutuva naftamme voi korvata fossiilisen naftan kaikissa prosesseissa. Koska sitä käytetään samoin kuin fossiilista naftaa, se ei edellytä muutoksia valmistusprosesseihin tai -toimintoihin.

Korkealaatuisten tuotteiden lisäksi tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuista palvelua – operatiivisen toiminnan asiakaspalvelumme on käytettävissä ympäri vuorokauden tuotetoimituksia ja muita operatiivisia asioita koskevissa kysymyksissä.

Säännökset ja markkinat

Mitä säännöksiä UPM:n biopolttoaineiden valmistuksessa noudatetaan?

Biopolttoainemarkkinat ovat hyvin säännellyt, mikä antaa alalle selkeän toimintaympäristön. UPM:n biopolttoaineet kuuluvat uusiutuvan energian direktiivin (REDII) vaativimpaan kestävyysluokkaan, liitteen IX osaan A.

Tämän luokan tärkein kriteeri on kestävyys, esimerkiksi jäte- tai tähdepohjaisten raaka-aineiden käyttö ja se, että niillä on vain vähän tai ei lainkaan vaikutusta maankäyttöön – suoraan tai välillisesti. Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet ovat laadultaan ensiluokkaisia, ja ne voidaan luokitella kehittyneiksi biopolttoaineiksi.


Mitä sertifiointeja UPM:n biopolttoaineilla on?

Toimiala edellyttää, että koko arvoketju on sertifioitu. Tuotannollamme ja tuotteillamme on kaksi tunnetuinta sertifikaattia: ISCC-sertifikaatti (International Sustainability and Carbon Certification) ja RSB-sertifikaatti (Roundtable on Sustainable Biomaterials). Tämän ansiosta asiakkaamme voivat valita haluamansa sertifioinnin.  Voit tutustua sertifiointeihin tarkemmin tästä


Millä markkinoilla UPM Biopolttoaineet toimii?

Uusiutuvia ja kestäviä tuotteitamme käytetään polttoaineena liikenteessä ja fossiilisten raaka-aineiden korvaajana petrokemianteollisuudessa. Maantieteellisesti päämarkkina-alueemme ovat Pohjois- ja Keski-Euroopassa.


Kuinka paljon UPM:n biopolttoaineita on saatavilla?

Meillä on tällä hetkellä Lappeenrannassa yksi biojalostamo, jonka kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantokapasiteetti on 130 000 tonnia. Lain edellyttämän korkeamman biopitoisuuden vuoksi biopolttoaineiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Siksi harkitsemme mahdollisia investointeja tuotantokapasiteetin lisäämiseen.


Kuinka paljon UPM:n biopolttoaineet maksavat?

Uusiutuvien tuotteidemme hinnoittelu perustuu tyypillisesti fossiilisten tuotteiden päivittäisiin markkinahintoihin, joihin on lisätty biopreemio.

 

Lue lisää UPM Lappeenrannan biojalostamosta

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?
Blogi | 2 min

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?

Lue lisää
UPM Kaukas – Kiertotalouden edelläkävijä
Artikkeli | 5 min

UPM Kaukas – Kiertotalouden edelläkävijä

Lue lisää
Eurooppa tarvitsee lisää kehittyneitä biopolttoaineita liikenteen päästöjen nopeaan pienentämiseen
Artikkeli | 7 min

Eurooppa tarvitsee lisää kehittyneitä biopolttoaineita liikenteen päästöjen nopeaan pienentämiseen

Lue lisää