UPMBiopolttoaineet
  • Metsä
  • Kestävä metsätalous tukee uraauurtavaa biokemikaaliliiketoimintaa
Artikkeli | 03/11/2021 07:41:00 | 3 min Lukuaika

Kestävä metsätalous tukee uraauurtavaa biokemikaaliliiketoimintaa

UPM:n uudessa biokemikaalijalostamossa käytetään ainoastaan 100 % sertifioitua ja paikallisesti hankittua puuta. Laitos edistää merkittävästi kiertotaloutta hyödyntäessään sahojen sivuvirtoja sekä harvennushakkuista saatua puuta ja teollista pyökkiä, jotka on tähän asti poltettu.

Saksan Leunaan rakennettavan huippumodernin biokemikaalijalostamon on määrä käynnistyä vuoden 2022 loppuun mennessä. Tehdas tuottaa useita täysin puupohjaisia biokemikaaleja, joilla fossiilipohjaiset tuotteet voidaan korvata kestävillä vaihtoehdoilla useissa loppukäyttökohteissa, kuten muoveissa, tekstiileissä, kosmetiikassa ja teollisissa sovelluksissa.

Leunan tehtaan raaka-aineena käytetään Saksassa kasvavaa lehtipuuta. Sekametsät ovat yleistyneet alueella, sillä ne kestävät paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja auttavat ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta. UPM Biochemicalsin hankinta- ja toimitusketjusta vastaava Andreas Meggendorfer sanoo, että uusi liiketoiminta avaa uusia käyttökohteita lehtipuulle, jonka teolliset sovellukset ovat tähän asti olleet rajoitettuja.

Uusi liiketoiminta avaa uusia käyttökohteita lehtipuulle, jonka teolliset sovellukset ovat tähän asti olleet rajoitettuja.

"Käytämme pääosin harvennuksista saatua teollista puuta, minkä lisäksi voimme hyödyntää myös sahojen tähteitä. Biojalostamon lähialueella ei ole paljonkaan lehtipuuta käyttäviä toimijoita, joten suurin osa siitä päätyy poltettavaksi. Tämän pitäisi tapahtua vasta tuotteen elinkaaren lopussa. Pyrimme löytämään fiksuja tapoja hyödyntää arvokkaat raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti", Meggendorfer toteaa.

Vastuullinen puunhankinta

Paikallisesti hankittuja, sertifioituja raaka-aineita

Biojalostamo tulee käyttämään alkuun pyökkiä, ja kun tuotanto on saatu kunnolla käyntiin, tavoitteena on hyödyntää myös muita lehtipuulajeja. Lehtipuun teollisen käytön lisääminen tukee tulevaisuuden tavoitteita ilmastonmuutokseen sopeutuvasta metsätaloudesta.

Kestävän metsätalouden ilmastohyödyt

"Biojalostamon raaka-aine hankitaan mahdollisimman läheltä Leunan tehdasaluetta", Meggendorfer sanoo.

Raaka-aineiden ja muiden palveluiden alueellinen hankinta tukee paikallista arvonluontia ja varmistaa sosiaalisten ja ympäristövaatimusten mukaisen toiminnan. Rautatieyhteys tehtaalle auttaa vähentämään toiminnan hiilidioksidipäästöjä entisestään.

"Kaikki tehtaalle tuleva raaka-aine on sataprosenttisesti sertifioitu FSC- tai PEFC-standardien mukaisesti. Puunhankintaorganisaatiomme tekee yhteistyötä erilaisten metsänomistajien kanssa aina suurista valtion omistamista organisaatioista Saksi-Anhaltissa ja Baijerissa yksityisiin metsäorganisaatioihin ja yksityisiin metsänomistajiin", Meggendorfer sanoo.

Tällä hetkellä 83 % UPM:n käyttämästä puusta on sertifioitu, ja tavoitteemme on päästä sataan prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kaikkea UPM:lle toimitettua puuta seurataan jo nyt kolmannen osapuolen varmentamilla alkuperän seurantajärjestelmillä. 

Teksti Timo Nykänen