Artikkeli | 08/10/2021 05:48:31 | 5 min Lukuaika

Osku Lyytikäinen eteni kesämestarista työnsuunnittelijaksi

UPM Lappeenrannan biojalostamon kesämestari Osku Lyytikäisen kokemuksen mukaan UPM tarjoaa työntekijälle lukemattomia mahdollisuuksia, jotka ovat omasta panoksesta kiinni.

Lappeenrantalainen Osku Lyytikäinen aloitti opinnot paikallisessa Saimaan ammattikorkeakoulussa vuonna 2015. Joulukuussa 2019 hän valmistui konetekniikan insinööriksi, ja on ehtinyt työllistyä niin teollisuuteen kuin Puolustusvoimain palvelukseenkin. Tuumaustauon jälkeen polku johti kohti uutta toimialaa: biojalostusta.

”Ensi kertaa kesällä 2018 olin töissä metsäteollisuudessa, sellutehdasoperaattorina. Tämän kesätyön jälkeen kiinnostukseni alaa kohtaan alkoi selvästi kasvaa. Vuonna 2019 toiminkin UPM Kaukaan sellutehtaalla kuorimoiden kunnossapidon työnjohtajana. Samana vuonna valmistuin koneinsinööriksi”, Osku kertaa vaiheitaan.

Valmistumisen jälkeisen hengähdystauon myötä Osku löysi itsensä jo armeijan leivistäkin. Puolustusvoimain työrupeaman jälkeen syksyllä 2020 alkoi taas työn hakeminen. Nyt tarkoituksena oli saada työpaikka Lappeenrannan tai lähialueiden teollisuusyrityksestä.

”Päätavoitteena mielessäni oli Lappeenrannan biojalostamo. Olin kuullut paikasta hyvää tutultani, jonka kanssa teimme yhdessä töitä kesällä 2019. Biojalostamon työnkuvat ja ilmapiiri kuulostivat houkuttelevilta.”

Houkuttelevat mielikuvat osoittautuivat todeksi, kun Osku sai mekaanisen kunnossapidon kesämestarin paikan helmikuussa 2021. Biojalostus toimialana oli hänelle uusi, mutta kiinnostus ja vastuuntunto kantoi pitkälle, ja vielä vähän pidemmällekin: nyt Osku on allekirjoittanut työsopimuksen mekaanisen puolen työsuunnittelijan tehtävään aina vuoden 2022 loppuun saakka.

”Kesämestarin työpäivä alkaa päiväkirjan läpikäymisellä. Jos töihin on tulossa urakoitsijoita, annan heille työluvat. Päiväni koostuvat hyvin pitkälti työsuunnittelijalle tyypillisistä tehtävistä, kuten dokumentoinnista, ERP-järjestelmämme käytöstä ja päivittämisestä sekä töiden luomisesta. Toimin myös ikään kuin mekaanisen puolen työnjohtajan työparina, häneltä saan toimeksiantoja niin ikään. Olen tukena pienissä, päivittäisissä asioissa.”

Biojalostamolla vallitsee yhteisöllinen ilmapiiri, jossa tapana on jakaa tehtäviä ja tuuratakin toisia tarpeen mukaan, esimerkiksi loma-aikoina. Millainen työmäärä sitten on?

”Täällä on resurssit mietitty tosi ajatuksella; työkuormaa on juuri riittävästi, ja se on tehty hyvällä pohjalle rakentaen. Työmäärä on sellainen, että se säilyy mielekkäänä. Työyhteisömme on erittäin yhteistyöpainotteinen, ja sen myötä teemme paljon päätöksiä yhdessä. Tarpeen vaatiessa on hankittu lisäresursseja – mikäli kuorma kasvaa turhan isoksi. Tämä on järkevää, ja huomaa selvästi, että työhyvinvointiin panostetaan”, kehuu Osku.

Sellutehtaan kuorimoilta biojalostamon kunnossapitoon ja pian mekaanisen puolen työsuunnittelijaksi. Lyytikäiselle on kertynyt jo nyt paljon kokemuksia UPM:n sisältä:

”Kokemukseni mukaan UPM:lle päästyään jatko on paljon työntekijästä itsestä kiinni. Se, millaisen työpanoksen antaa ja mitä kohti itse haluaa edetä, voi piirtää vahvastikin tulevaisuuden askelmerkkejä. Isossa yhtiössä voi kulkea erilaisia reittejä, ja jokaiselle tekijälle löytyy oma paikka. Kyllä UPM:ää voin suositella työnantajana.”

Myös oman työtehtävän puitteissa biojalostamolla saa uusia kokemuksia ja haasteita. Työnkuvat ovat vaihtelevia, ja päivät erottuvat toisistaan.

”Minun työni on erittäin monipuolista. Mekaanisen puolen hommien lisäksi olen päässyt tutustumaan myös infratöihin. Joka päivä täällä pääsee tekemään ja oppimaan uusia asioita. Siihen vaikuttaa toki myös oma halukkuus ja mielenkiinto työtehtäviä kohtaan. Kun osoittaa halukkuutta, saa hyvin vastuuta ja otettua koppia myös uudenlaisista töistä. Kaiken kaikkiaan tämä työ on meidän biojalostamolaisten yhteinen asia, jota tehdään porukalla. Jokaisella meistä on oma vastuualueensa, joita kuitenkin edistetään yhteistyöhengessä.”

Osku näkee biojalostamon lähitulevaisuuden valoisana, jopa kasvavana.

”Vaikka osa metsäteollisuuden toimialoista onkin aika ajoin haasteiden edessä, tämä kevät on osoittanut biojalostamon osalta kasvun merkkejä. Näyttää siltä, että biojalostamo on kasvava yksikkö, johon toivotaan resursseja ja jatkoja työsopimuksille. Vaikuttaa hyvältä!”, Osku tuumii.

Vapaa-ajallaan tämä kesämestari harrastaa liikuntaa laidasta laitaan. Hän kehuu myös Kaukaan Lyly ry:tä, joka tarjoaa kaukaalaisille erilaisia urheilumahdollisuuksia.

”Kesäisin pelaan etenkin golfia ja tennistä, talvella panostan kuntosaliharjoitteluun. Olen kotoisin Lappeenrannasta, ja täällä asumme nytkin puolisoni kanssa. Tämä on sopivan kokoinen kaupunki, jossa urheilu, kulttuuri ja ostosmahdollisuudet ovat hyvin saatavilla. Lappeenranta on ennen kaikkea monipuolinen kesäkaupunki. Ulkopaikkakunnilta tänne muuttaville UPM:läisille suosittelen ehdottomasti Lylyn jäsenyyttä, jonka myötä tarjoutuu mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja osallistua urheilutapahtumiin”, liikunnallinen kaukaalainen vinkkaa.

 

Teksti: Ella Taavitsainen, kesätyöntekijä