Artikkeli | 01/23/2024 09:19:00 | 5 min Lukuaika

UPM:n vaneritehtaiden tukkikentillä siirryttiin biopolttoaineisiin

Sara Steensig

Toimittaja, Tulus

UPM Plywood on vähentänyt kasvihuonekaasujen päästöjä tukinkäsittelytoiminnoissaan 70 prosenttia käyttämällä biopolttoaineella toimivaa kevyttä ja energiatehokasta kalustoa. Hanke on vain yksi monista keinoista, joilla pienennetään hiilijalanjälkeä WISA® -vanerin arvoketjussa.

UPM Plywood tutkii tarkasti jokaisen arvoketjunsa lenkin, jotta kaikki mahdolliset keinot päästövähennyksiin löydetään. Oleellista on jatkuva parantaminen: aina on mahdollisuus tehdä asioita paremmin! 

Tuoreessa hankkeessa on vähennetty UPM Plywoodin toiminnan epäsuoria, niin sanottuja scope 3:n päästöjä keskittymällä aliurakoitsijan työhön tukkikentällä. Koneet, joita käytetään puun kuljettamiseen, lajitteluun ja valmisteluun UPM Plywoodin Pelloksen ja Savonlinnan tehtaille, toimivat nyt uusiutuvalla dieselillä fossiilisten polttoaineiden sijaan. 

Idea biopolttoaineisiin vaihtamisesta tuli UPM Plywoodin puunhankintajohtaja Juha Korhosen mieleen, kun neuvottelut uuden aliurakoitsijan sopimuksista olivat ajankohtaisia UPM Savonlinnan tehtaalla muutama vuosi sitten. 

“Edellytimme, että tarjoukset sisältävät konekannan uudistamisen ja polttoaineiden vaihtamisen fossiilittomiin. Kävimme tarjoukset läpi perusteellisesti ja valitsimme kilpailukykyisimmän ja uskottavimman sopimuksen”, selvittää metsäalalla liki neljänkymmenen vuoden kokemuksella karaistunut puumies Korhonen. 

Samoista kriteereistä pidetään kiinni muiden UPM Plywoodin tehtaiden tulevissa tarjouskierroksissa.  

70 prosentin päästövähennykset     

Uudet vähäpäästöiset tukkikenttäkäytännöt ovat olleet käytössä vuoden 2022 alusta Savonlinnan tehtaalla ja keväästä 2023 Pelloksella. Koneissa käytetty biopohjainen diesel tuottaa 90 prosenttia vähemmän CO2-päästöjä kuin fossiilinen diesel. Lisäksi koneiden polttoaineenkulutus on entistäkin tehokkaampaa, koska laitteet ovat pääosin uusia ja ne painavat vähemmän. 

“Nämä hankkeet ovat jo nyt tuottaneet 70 prosentin päästövähennyksen UPM Plywoodin kaikkien tehtaiden tukkikenttäurakointien päästöihin”, kertoo UPM Plywoodin ympäristöpäällikkö Sanna Kontinen. Kaiken lisäksi UPM Plywood ja tukinkäsittelyn urakoitsija ovat päättäneet jatkuvasti etsiä uusia tapoja energian kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. 

”Nyt meillä on Savonlinnassa uusi kone, Caterpillar 988 -hybridi. Se on kuin hybridiauto, jonka oma polttomoottori hyödyntää sähkömoottoria. Tarkoituksena on testata, voisimmeko saavuttaa vielä pienemmän polttoaineen kokonaiskulutuksen”, sanoo Korhonen, jolla ei ole poikkipuolista sanaa sanottavana nykyaikaisesta kalustosta. 

”Eivätkä edut pääty matalampiin päästöihin”, Kontinen lisää ja jatkaa, ”kaiken lisäksi uudet konetyypit vähentävät myös melua ja vuotoriskiä.” 

Päästövähennykset lisäävät arvoa asiakkaalle 

Urakoitsijoiden koko tukkikentän konekaluston uudistaminen UPM Plywoodin tehtailla ei ole halpaa. Vastuullisuus on kuitenkin ydinlupaus, joka luo arvoa asiakkaille. 

“Tukkikentän toimintojen päästövähennykset auttavat meitä täyttämään lupauksemme “, Korhonen sanoo. 

Kontinen korostaa, että UPM Plywood on osa isompaa arvoketjua, jossa jokaisella päästövähennyksellä on merkitystä kaikille osapuolille. 

“Kun vähennämme päästöjämme millä tahansa toimintojemme alueella, se pienentää WISA-vanerituotteiden koko elinkaaren hiilijalanjälkeä. Asiakkaamme hyötyvät, kun heidän raaka-aineensa hiilijalanjälki on matalin mahdollinen, koska se minimoi heidän kokonaispäästöjään”, hän sanoo.  

 
 

Mahdollisuuksia yhä parempiin ympäristötavoitteisiin

UPM:n tavoitteena on vähentää CO2-päästöjään 65 prosentilla vuoteen 2030 osana maapallon lämpötilan nousun rajoittamista 1,5 celsiukseen. Huomattavia päästövähennyksiä on jo pantu toimeen UPM Plywoodin tehtaiden omissa toiminnoissa, mitkä tunnetaan tason 1 eli scope 1:n päästöinä. Scope 2:n päästöissä – eli ostoenergiassa – on tarkoitus saavuttaa nollataso vuoden 2024 aikana. 

Toinen tärkeä tavoite fossiilittoman tulevaisuuden polulla on vähentää epäsuoria päästöjä koko arvoketjussa 30 prosentilla vuoteen 2030 (verrattuna vuoden 2018 tasoon). Näitä niin sanottuja scope 3:n päästöjä on suurin osa UPM Plywoodin päästöistä, joten ilmastotavoitteiden kannalta tällä alueella on isoja mahdollisuuksia. 

Kontinen kollegoineen on valmistellut UPM Plywoodille scope 3:n tiekartan. Tiekartta keskittyy isoihin epäsuoriin päästöihin, joita syntyy hartsintuotannossa tai -kuljetuksessa, puunkorjuussa, tukinkuljetuksissa tehtaille sekä tuotetoimituksissa asiakkaille. Mukaan on otettu myös pienempiä päästölähteitä aina pinnoitetuotannosta siihen liittyviin kuljetuksiin ja tukkikenttäurakointiin. 

”Tiekartta näyttää jokaisen osa-alueen luvut ja nimeää vastuuhenkilön”, Kontinen sanoo ja muistuttaa, että vastuullisuus lähtee jokaisen henkilökohtaisesta vastuunotosta. 

”Haluan korostaa Juha Korhosen aloitteellisuuta, hän sai idean biopolttoaineiden käyttämisestä tukinkäsittelyssä ja käynnisti neuvottelut. Jokainen voi omassa roolissaan miettiä miten asioita voisi tehdä hieman paremmin.” 

Tämä artikkeli on osa Plywood Beyond Fossils -juttusarjaamme. Sarjassa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla UPM Plywood auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Lue lisää Responsibility Made Easy -verkkosivultamme. 

 
 
Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä
Artikkeli | 3 min

Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä

Lue lisää
Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen
Artikkeli | 8 min

Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen

Lue lisää
Jesper tahtoo muuttaa näkemyksesi vanerista
Artikkeli | 5 min

Jesper tahtoo muuttaa näkemyksesi vanerista

Lue lisää