UPMBiopolttoaineet
Artikkeli | 02/01/2021 07:30:52

UPM:n rahoitus yhä tummemman vihreää

UPM on julkaissut vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka osaltaan tukee yhtiön tavoitetta viedä maailmaa kohti fossiilitonta tulevaisuutta. Viitekehys vahvistaa yhtiön sitoutumista vihreisiin arvoihin ja varmistaa korkeat ympäristöstandardit kaikissa toiminnoissa.

Kaikki toimet, joilla edistetään kestävää kehitystä ovat merkittävässä roolissa tämän päivän sijoittaja- ja rahoitusmaailmassa. Siksi jokaisen yrityksen on lunastettava teoin omat kestävän kehityksen lupauksensa.

”Monet yritykset voivat väittää toimivansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, mutta kaikki eivät sitoudu siihen taloudellisesti. Vielä harvempi yritys toimii UPM:n tavoin näin omissa merkittävissä projekteissaan”, sanoo Nordean Head of Sustainable Finance Advisory Jacob Michaelsen.

Yritykset voivat kuitenkin tehdä erilaisia konkreettisia tekoja vakuuttaakseen sijoittajat sitoutumisestaan vihreisiin arvoihin. Marraskuussa 2020 UPM julkaisi vihreän rahoituksen viitekehyksensä, jonka tavoitteena on integroida kestävä rahoitus osaksi yhtiön Biofore-strategiaa. Vain viikkoa myöhemmin yhtiö laski liikkeelle 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan osana EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelmaansa (Euro Medium Term Note). Maaliskuussa 2020 UPM sitoi ensimmäisten yritysten joukossa maailmassa valmiusluottonsa (revolving credit facility, RCF) hinnoittelumekanismin metsäluonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiinsa.

UPM:n rahoitusjohtaja Kenneth Råman kertoo yhtiön rahoituskehyksen perustuvan The International Capital Market Associationin (ICMA) standardeihin. ICMA:n tavoitteena on omilla Vihreitä joukkolainoja koskevilla periaatteillaan ohjeistaa toimijoita, miten laskea liikkeelle luotettava vihreä joukkovelkakirjalaina. Lisäksi se pyrkii varmistamaan, että sijoittajilla on riittävästi tietoa arvioida sijoituksiensa ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Lainojen järjestäjäpankkeja ICMA auttaa puolestaan luomalla standardisoituja tiedoksiantoja rahoitusliikenteen tueksi.

”Yleisterminä kestävä rahoitus viittaa rahoitukseen, jolla edistetään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta”, Råman sanoo. ”Teknisesti rahoitusta voidaan hoitaa monin eri tavoin, kuten lainoilla, joiden marginaali on sidottu ympäristösuorituskykyyn. Yhteisenä tavoitteena on kuitenkin edistää toiminnan kestävyyttä.”

Vastuullisuus osa kaikkea toimintaa

UPM:n liikkeelle laskemien vihreiden lainojen varat käytetään yhtiön vihreän rahoituksen viitekehyksen määrittämien hankkeiden rahoitukseen tai uudelleenrahoitukseen seuraavien kuuden kategorian mukaisesti: kestävä metsänhoito, ilmastopositiiviset tuotteet ja ratkaisut, päästöjen ehkäiseminen ja hallinta, vesiasiat ja jätevesien hallinta, energiatehokkuutta edistävät hankkeet sekä uusiutuva energia. Kaikki tavoitteet ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, ja UPM arvioi ja raportoi suoriutumisestaan ja edistymisestään vuosittain.

Råman painottaa, että UPM:llä on jo toimintojensa luonteen vuoksi useita vihreitä ja kestäviä hankkeita.

Vihreä rahoitus on UPM:lle luonnollinen valinta”, Kenneth Råman sanoo. ”Vastuullisuus on yhtiön strategian ytimessä. Se on integroitu osaksi kaikkea yhtiön toimintaa, myös rahoitukseen”.

Vihreän rahoituksen viitekehyksen on vahvistanut riippumaton arvioija CICERO Shades of Green, joka luokitteli UPM:n viitekehyksen parhaalle mahdolliselle ’Dark Green -tasolle. Nordea toimi viitekehyksen laatimisessa neuvonantajana yhdessä CICEROn kanssa. Michaelsenille kokemus oli kokonaisuutena erittäin positiivinen, ja hän sanoo olevansa ylpeä siitä, että Nordea sai toimia tässä roolissa. Lisäksi hän kehuu Råmanin ja koko tiimiin yhteistyökykyä ja ammattitaitoa.

”He todella tuntevat yhtiön läpikotaisin kaikkine yksityiskohtineen ja vivahteineen”, hän kuvailee. ”Jokaiseen kysymykseen vastattiin joko välittömästi tai erittäin pian keskustelumme jälkeen”.

Michaelsenin mukaan tämä ei onnistu kaikilta yrityksiltä yhtä mutkattomasti.

”Joissakin tapauksissa – on kyse sitten motivaation tai strategisen sitoutumisen puutteesta - yhtiöt eivät tunnista omia vahvuuksiaan vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskemisessa”, hän huomauttaa. ”UPM:n tapauksessa sitoutuminen vastuullisuuteen oli niin vahvaa, että jätimme kehyksestä pois joitakin asioita, jotka normaalisti olisi voitu ottaa mukaan. En ole yllättynyt, että vastaanotto oli niin hyvä kuin se oli.”

Sijoittajat tavoittelevat kannattavaa vihreyttä

Yrityksille kestävä rahoitus ei ole pelkästään hyväntekeväisyyttä. Sekä Råman että Michaelsen muistuttavat, että vihreistä arvoista viestiminen kannattaa myös taloudellisesti. Se voi vaikuttaa positiivisesti hinnoitteluun ja kannustaa yrityksiä toimimaan entistä kestävämmin.

Michaelsen lisää, että vihreät joukkovelkakirjalainat auttavat yrityksiä viestimään vastuullisuudestaan sidosryhmille. Ne kertovat myös sitoutumisesta ja toiminnan läpinäkyvyydestä. Hän ei kuitenkaan usko, että kestävää rahoitusta voi arvioida ainoastaan saavutettujen hyötyjen kautta.

”Hyötyä tai ei, kestävä kehitys on erottamaton osa liiketoimintaa ja elämää”, hän toteaa. ”Sääntely lisääntyy ja sijoittajien odotukset kasvavat. Vihreä joukkovelkakirjalaina voi toki parantaa hinnoittelua ja alentaa rahoituskuluja, mitkä nekin ovat hyviä argumentteja mutta kyse on asia jonka vain on oltava kunnossa: yrityksen tulee valmistautua tulevaisuuteen ja kestävät rahoitusratkaisut ovat konkreettinen tapa osoittaa se.”

Råman ja Michaelsen huomauttavat sijoittajien edelleen etsivän tuottoa sijoitukselleen. Vihreys ei sellaisenaan ole arvo, sille pitää saada myös rahallista vastinetta. Michaelsen painottaa, että vihreät joukkovelkakirjalainat ovat taloudellisesti kannattavampia.

”Jos olet varainhoitaja ja asiakas pyytää sinua sijoittamaan vihreisiin joukkovelkakirjoihin, vaihtoehtoja ei ole. Tällainen on yleistymässä.”

Råman kertoo sijoittajien olevan yleensä ensisijaisesti kiinnostuneita luottoriskistä. Vihreyden vaikutus riippuu sijoittajasta: toisille se on vaatimus, kun taas toiset keskittyvät edelleen puhtaasti vain taloudelliseen tuottoon. Suurin osa on jotakin siltä väliltä.

 

Vihreällä lainalla on yhä kasvavassa määrin myönteinen vaikutus.