UPM BioVerno -diesel sopii kaikkiin dieselmoottoreihin

 

UPM BioVerno -diesel on kestävä kotimainen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Se toimii kaikissa dieselmoottoreissa täysin tavallisen dieselin tapaan ja sopii saumattomasti myös olemassa oleviin jakelujärjestelmiin. Toisin kuin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineilla, UPM BioVerno -dieselillä ei ole sekoitusrajaa, joten jakelijat voivat käyttää sitä jopa 100-prosenttisena.

 

UPM BioVerno -diesel on todellinen tulevaisuuden polttoaine

Aiheuttaa yli 80 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin fossiilinen diesel

Palaa fossiilista dieseliä puhtaammin

Vähentää autoilun pakokaasupäästöjä

 

Uusi, entistä parempi UPM BioVerno -polttoaine

 

UPM BioVerno -dieselin ominaisuuksia

upm-biofuels-bioverno-diesel-features.jpg

Tuotetiedot

 • ​Valmistettu vetykäsittelemällä raakamäntyöljyä, joka on selluntuotannon tähde
 • Puhdas hiilivety, jonka fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vastaavat fossiilisia dieselpolttoaineita
 • Parafiininen, korkeasetaaninen ja rikkivapaa dieselpolttoaine, jolla on alhainen aromaattipitoisuus
 • Energiasisältö samalla tasolla fossiilisen dieselin kanssa
 • Voidaan käyttää perinteisestä biodieselistä poiketen joko alhaisina tai korkeina pitoisuuksina fossiilisen dieselin seassa tai sellaisenaan​
 • Yhteensopiva ajoneuvojen moottoreiden sekä polttoaineen jakelujärjestelmien kanssa
 • Käytöstä syntyy tavalliseen dieselpolttoaineeseen verrattuna vähemmän päästöjä (mm. alhaisemmat pienhiukkaspäästöt)

upm-biofuels-bioverno-diesel.jpg

Tärkeimmät laatuominaisuudet

 • Tiheys (15 °C): 805–820 kg/m3 
 • Rikki: max 10 mg/kg
 • Leimahduspiste: > 55 °C
 • Setaaniluku: min 60
 • Tislaus, haihtunut:
  • 250 °C < 65 til-%
  • 350 °C min 85 til-%

Sertifikaatit

 • ISCC EU, ISCC PLUS, RSB EU RED, RSB low ILUC risk ja Suomen kansalliset sertifiointijärjestelmät
 

UPM BioVerno -diesel vähentää autoilun pakokaasupäästöjä

 

Puupohjaisen UPM BioVerno -dieselin käyttö vähentää merkittävästi autoilun pakokaasupäästöjä.

 

Useiden tutkimusten mukaan lähipäästöt kuten pienhiukkas-, hiilivety-, hiilidioksidi-, typenoksidi- ja häkäpäästöt vähenevät ajoneuvotekniikasta riippuen jopa kymmeniä prosentteja verrattuna perinteiseen dieseliin.

UPM BioVerno -dieselillä saavutetaan vähintään sama tai parempi hyötysuhde kuin fossiilisella dieselillä, eikä polttoaineella ole vaikutusta moottorin tehoon. Korkean energiasisältönsä ansiosta UPM BioVerno -dieselillä polttoaineen kulutus ei nouse tai on jopa perinteistä dieseliä pienempi.

 

UPM BioVerno pienentää meriliikenteen hiilijalanjälkeä

Merenkulun biopolttoaineet tarjoavat laivaoperaattoreille mahdollisuuden vähentää alustensa hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi niiden avulla päästään eroon rikkioksidipäästöistä, vähennetään typenoksidipäästöjä noin 10 % sekä pienhiukkaspäästöjä noin 50 %. Nykyennusteiden mukaan biopolttoaineiden osuus voisi olla noin 5–10 % koko merenkulun polttoaineista vuoteen 2030 mennessä.

 

UPM BioVerno -dieseliä testattiin ensimmäistä kertaa Wärtsilän Vaasan moottorilaboratoriossa osana nelitahtimoottoreiden kehitystä. UPM BioVerno -dieselin todettiin testeissä toimivan erinomaisesti fossiilisten polttoaineiden korvaajana ja se pienensi selvästi rikkioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä.

Tositoimiin UPM BioVerno pääsi, kun kansainvälinen ruoppausyhtiö ja merenkulun asiantuntija Boskalis sekä johtava merenkulun biopolttoaineiden kaupallinen toimittaja GoodFuels Marine testasivat onnistuneesti sen soveltuvuutta meriliikenteeseen.

UPM BioVerno pienent&#228;&#228; meriliikenteen hiilijalanj&#228;lke&#228;
 

Lataa käyttöturvallisuustiedote


Ota yhteyttä

Juha Rainio

Juha Rainio

Myynti- ja markkinointijohtaja UPM Biopolttoaineet juha.rainio@upm.com Puh. +358 50 563 1337
Marko Snellman

Marko Snellman

Kaupallinen kehitys, UPM Biopolttoaineet marko.snellman@upm.com Puh. +358 400 837 852