UPM BioVerno

UPM BioVerno -diesel ja -nafta ovat kestäviä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille.

UPM BioVerno on uusiutuva kotimainen polttoaine

UPM BioVerno on polttoainetta, jonka raaka-aineena käytämme selluntuotannon tähteenä saatavaa mäntyöljyä, joka on peräisin pääosin kotimaisista metsistä. Polttoaine on kehitetty Suomessa ja tuotamme sitä UPM Lappeenrannan biojalostamolla. UPM BioVerno on Avainlippu-tuote, joka vähentää kasvuhuonekaasupäästöjä kilpailematta ruoantuotannon kanssa.

 

Lähituotteet tarjoavat kestäviä vaihtoehtoja

Kestäviä vaihtoehtoja

UPM Lappeenrannan biojalostamon kaksi päätuotetta – UPM BioVerno -diesel ja -nafta – ovat kestäviä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille.

UPM BioVerno -diesel toimii kaikissa dieselmoottoreissa ja UPM BioVerno -nafta on erinomainen bensiinin biokomponentti. Naftaa voidaan käyttää myös korvaamaan fossiilisia raaka-aineita esimerkiksi muovien valmistuksessa.

Uusia mahdollisuuksia

UPM Lappeenrannan biojalostamon sivutuotteet, tärpätti ja piki, avaavat täysin uusia mahdollisuuksia myös kemianteollisuudelle. Ne soveltuvat fossiilisten raaka-aineiden sertifioiduiksi korvaajiksi.

Uusiutuva tärpättimme soveltuu biopohjaisten tuoksujen valmistukseen hajuvesiteollisuudessa. Pikeä voidaan käyttää bioenergian tuotantoon sekä muun muassa bitumin, painomusteiden tai tiemerkintämaalien valmistukseen.

 

UPM-biofuels-bioeconomy-bioverno-diesel.jpg

UPM BioVerno diesel

Uusiutuva diesel tie- ja laivaliikenteeseen.

UPM-biofuels-bioeconomy-bioverno-naphtha-bioplastics.jpg

UPM BioVerno -nafta

Uusiutuva bensiinikomponentti ja biomuovien raaka-aine.

upm-biofuels-bioeconomy-turpentine.jpg

Tärpätti

Biopohjainen aromakemikaali hajuvesiteollisuuteen.

upm-biofuels-bioeconomy-pitch.jpg

Piki

Uusiutuva polttoaine ja kemianteollisuuden sovelluksiin.

 
 

UPM BioVerno avaa ovet biopolttoainemarkkinoille

 

UPM BioVerno vähentää pakokaasupäästöjä

UPM BioVerno vähentää merkittävästi sekä hiilidioksidipäästöjä että liikenteen haitallisia lähipäästöjä. Kotimaisen UPM BioVerno -dieselin alhaiset pakokaasupäästöt tekevät siitä ympäristötietoisen autoilijan vaihtoehdon.

 

UPM BioVernoa on testattu useissa moottori- ja ajoneuvokokeissa lukuisilla automerkeillä ja -malleilla eri tutkimuslaitoksissa kuten VTT:llä, Vaasan yliopistolla ja kansainvälisesti tunnetulla ajoneuvoteknologian tutkimuslaitoksella FEV:illä Saksassa.

Kaikki päästötestit tehdään aina verrattuna perinteiseen fossiiliseen dieseliin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lähipäästöt kuten pienhiukkas-, hiilivety-, hiilidioksidi-, typenoksidi- ja häkäpäästöt vähenevät ajoneuvotekniikasta riippuen jopa kymmeniä prosentteja verrattuna perinteiseen dieseliin.

UPM BioVerno vähentää autoilun päästöjä myös seoksena. UPM BioVernon korkea laatu ja normaalia korkeampi setaaniluku mahdollistavat puhtaamman palamisen moottorissa ja tätä kautta selkeästi alhaisemmat pakokaasupäästöt. Selkeitä eroja perinteiseen dieseliin saatiin jo 30-prosenttisella seoksella.

 

 

Sertifiointi ja lainsäädäntö

Kattava sertifiointi takaa lukuisat sovellusmahdollisuudet

Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä. Uusiutuvatpuupohjaiset biopolttoaineemme (UPM BioVerno -diesel, UPM BioVerno -nafta ja sivutuotteet) saivat ensimmäisinä maailmassa kattavan sertifioinnin eli  ISCC:n (International Sustainability and Carbon Certification), RSB:n (Roundtable on Sustainable Biomaterials)  ja Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sertifikaatit.

Kaikki tuotteemme täyttävät Uusiutuvan energian direktiivin vaatimukset kestävyydelle ja jäljitettävyydelle.

Kaikki tuotteemme täyttävät REACH-asetuksen

EU:n asetuskemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) tarkoittaa Euroopan kemikaalilainsäädäntöä. REACHin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä parantamalla terveyden ja ympäristön suojelua.

UPM täyttää kaikki REACH-asetuksen vaatimukset ja pitää sitä edistysaskeleena EU:n kemikaalilainsäädännön yhdenmukaistamisessa. UPM on pääasiassa kemikaalien loppukäyttäjä, ja olemme varmistaneet, että kaikki kemikaalitoimittajamme ovat tietoisia REACH-asetuksen vaatimuksista. UPM Biopolttoaineet on rekisteröinyt kaikki tuotteensa sekä raaka-aineensa REACH-asetuksen mukaisesti.