Kohti ilmastopositiivisuutta

 

Maailman raaka-aine- ja energiatarve kasvaa. Samaan aikaan haluamme irtautua fossiilisista raaka-aineista. Tarvitsemme erilaisia ratkaisuja ja uusia innovaatioita, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme. Samalla tulee huolehtia, että uudet raaka-aineet ja energiaratkaisut rakentuvat kestävälle pohjalle sekä globaalisti että paikallisesti.

 
 

Kestävien tuotteiden avulla voimme poistaa ilmakehän hiilidioksidia ja sitoa hiiltä maaperään. UPM:n Kohti ilmastopositiivisuutta -konseptit auttavat siirtymään kohti vähähiilistä biotaloutta nyt ja tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä neljännes koko Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä tulee liikenteestä. Kestävät polttoaineet, sekä jäte- ja tähdepohjaiset että uudistavaan maankäyttöön perustuvat, ovat tehokas ratkaisu vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen. Jotta voimme saavuttaa yhteiset tavoitteemme, meidän tulee sekä vähentää päästöjä että edistää hiilen sitoutumista, esimerkiksi hiiliviljelyn kaltaisilla toimilla.

 

Tavoitteena hiilidioksidin poistaminen ja päästöjen vähentäminen

 
 

Kunnianhimoiset tavoitteet kestäville raaka-aineille

EU-direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä asettaa velvoittavia vaatimuksia sille mistä ja miten uusiutuvia polttoaineita voidaan valmistaa.

UPM Biopolttoaineiden tavoitteet ovat lainsäädäntöä kunnianhimoisemmat. Haluamme löytää uusia kestäviä raaka-ainevirtoja kehittyneiden biopolttoaineiden ja -materiaalien tuotantoon. Näin raaka-aineemme täyttävät ja ylittävät kaikkein kestävimpien raaka-aineiden direktiivin ja määritelmän.

Metsäteollisuuden tähteiden ja sivutuotteiden tehokas hyötykäyttö on raaka-ainetutkimuksemme perusta. Testaamme mäntyöljyn lisäksi myös muita jäte- ja tähdepohjaisia raaka-ainevaihtoehtoja, joiden tehokas hyödyntäminen on kiertotalouden ytimessä.

Erilaisten jäte- ja tähdepohjaisten raaka-aineiden hyödyntäminen vähentää painetta neitseellisten raaka-aineiden kulutukselle ja mahdollistaa kestävän tuotannon, mutta niistä saatavat raaka-aineet eivät yksinään riitä täyttämään maailman tarpeita. On löydettävä myös muita tapoja ja raaka-aineita kehittyneiden polttoaineiden ja tuotteiden lähteiksi.

Esimerkiksi uudistava maankäyttö ja hiiliviljely mahdollistavat raaka-aineiden tuotannon, joka luo lisäistä maankäyttöä: samasta maa-alasta saadaan enemmän hyödykkeitä ja maaperän kunto paranee. Uudistava maankäyttö ei aiheuta negatiivisia muutoksia maankäytössä.

 

UPM:n kehittyneet biopolttoaineet ja raaka-aineet

Korvaavat fossiilisia

Korvaavat fossiilisia raaka-aineita polttoaineissa, muovissa ja kemikaaleissa

Pienemmät päästöt

Edistävät kiertotaloutta ja mahdollistavat hiilidioksidipäästöjen nopean vähentämisen

Kestävyyssertifioitu

Laaja kolmannen osapuolen verifiointi ja sertifiointi takaavat kestävyyden

 

Tutustu vastuullisiin raaka-aineisiin ja maankäyttöön

Metsätähdevirrat

Metsätähdevirrat

Lue lisää
Uudistava maankäyttö

Uudistava maankäyttö

Lue lisää
 
 

Kiihdytyskaista fossiilivapaaseen ja vähäpäästöiseen liikenteeseen

 

Biopolttoaineet ovat tärkeä osa tieliikenteen energiavalikoimaa, jotta EU:n asettamiin kasvihuonekaasujen päästötavoitteisiin päästään riittävän nopeasti. Kestävät biopolttoaineet mahdollistavat nopeat päästövähennykset, koska jakeluverkostoon tai ajoneuvoihin ei tarvitse tehdä muutoksia.

Lyhyellä tähtäimellä korkealaatuisilla uusiutuvilla polttoaineilla kuten UPM BioVernolla saavutetaan merkittäviä päästövähennyksiä polttomoottoreissa. Pitkällä tähtäimellä myös vaikeammin sähköistettävillä liikenteen sektoreilla, kuten lento- ja vesiliikenteessä sekä raskaassa liikenteessä, päästään kohti vähähiilisyyttä kehittyneiden biopolttoaineiden avulla.

 

Uusiutuvia ratkaisuja tarvitaan muovi- ja kemianteollisuudessa

 

Kemikaalit ja muovit rakentuvat hiilestä ja tästä syystä näillä sektoreilla ei voida luopua hiilestä. Saavuttaaksemme EU:n hiilineutraalisuustavoitteet ja edistääksemme pitkän aikavälin kunnianhimoista päämäärää irtautua kokonaan fossiilisista raaka-aineista muovien ja kemikaalien valmistuksessa meidän pitää hyödyntää kaikkia, sekä kierrätettyjä, bio-pohjaisia että CO2-pohjaisia, hiililähteitä.

Kierrätyksen tehostamisesta ja kertakäyttömuovien vähentämisestä huolimatta petrokemian tarpeisiin kuluu vuoteen 2030 mennessä kolmasosa globaalista öljynkulutuksen kasvusta. Siksi tarvitsemme UPM BioVerno -naftan kaltaisia kestäviä ja uusiutuvia innovaatioita, jotka tekevät osansa kiertotalouden mahdollistamisessa muovien ja kemikaalien osalta.

 
 

Tuoreimmat Biofuels-uutiset ja -tarinat

EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä
Artikkeli | 03/20/2024 10:51:39 | 5 min

EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä

Lue lisää
Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 12/01/2023 08:26:26 | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää
LUMENE: Kiertotaloutta kosmetiikka­pakkauksiin UPM BioVernon™ ja UPM Raflatac Forest Filmin™ avulla
Artikkeli | 11/08/2023 12:28:18 | 10 min

LUMENE: Kiertotaloutta kosmetiikka­pakkauksiin UPM BioVernon ja UPM Raflatac Forest Filmin avulla

Lue lisää
Yhtä hyvä paitsi parempi – puupohjainen voidepurkki läpäisi tiukan seulan
Artikkeli | 10/02/2023 10:12:11 | 3 min

Yhtä hyvä paitsi parempi – puupohjainen voidepurkki läpäisi tiukan seulan

Lue lisää