Puhtaampaan ajoon - matkalla mäntyöljystä dieseliksi

01/15/2015 07:52:00

Saimaan rannalla Lappeenrannassa seisoo pieneltä öljynjalostamolta näyttävä suomalainen biojalostamo - maailman ensimmäinen laatuaan. Viereiseltä UPM:n sellutehtaalta ajaa säiliöauto biojalostamon pihaan tuomaan raaka-ainetta, sellunvalmistuksen tähteenä syntyvää mäntyöljyä, biojalostamon käyttöön. Puun pihkasta lähtöisin oleva mäntyöljy jalostuu laitoksen ainutlaatuisessa prosessissa uusiutuvaksi dieseliksi. UPM BioVernoksi ristitty polttoaine vähentää autoilun hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Se on suomalainen keksintö – tuote ja sen valmistusprosessia on kehitetty UPM:n Lappeenrannan tutkimuskeskuksessa.

Noin 140 vuotta sitten Kaukaan tehtailla valmistettiin puisia lankarullia. Ylijääneistä sorvaustähteistä tehtiin sellua. Nyt sellun tähteistä valmistetaan uusiutuvaa dieseliä, jota voidaan käyttää kaikissa dieselmoottoreissa- henkilöautoissa, busseissa ja rekoissa - muutoksitta. Ympyrä Kaukaalla sulkeutuu myös fyysisesti vanhalle rullatehtaalle, jonne kätkeytyvät uuden biojalostamon ohjaamo, laboratorio ja toimistotilat. Rullatehtaan vieressä sijaitsee mäntyöljystä uusiutuvaa dieseliä 120 miljoonaa litraa vuodessa valmistava varsinainen biojalostamo säiliöineen ja prosessialueineen.​

upm-lappeenranta-biorefinery-construction-september-2012.jpg

Biojalostamon rakentaminen aloitettiin kesällä 2012 paalutustöillä. Rakennus- putki- ja sähkötöissä on työskennellyt parhaimmillaan jopa 500 henkeä yhtaikaa, ja rakentaminen työllisti kaikkiaan lähes 200 henkilöä runsaan kahden vuoden ajan. Pelkästään putkia on vedetty yli 50 kilometrin verran. Biojalostamon rakentamiseksi on tehty 200 erilaista hankinta- ja urakkasopimusta, joista suomalaisen työn osuus on erittäin suuri. Sen valmistuminen on vaatinut tuhansia tunteja suunnittelua ja testaamista ja siinä yhdistyy osaamista kemian, prosessiteknologian, öljyn- ja puunjalostuksen aloilta. Täysin uuden tuotteen rekisteröinti, sertifiointi, auditointi, kestävyyden ja turvallisuuden varmistus, perinpohjainen testaus ja toimivuuden varmistaminen on vienyt aikansa, mutta myös opettanut ja palkinnut. Ainutlaatuinen uusiutuva diesel on voittanut useita kestävän kehityksen kansainvälisiä innovaatiopalkintoja – jo ennen kuin sitä oli kaupallisesti saatavilla.

upm-lappeenranta-biorefinery-april-2014-1254.jpg

Työ tekijäänsä kiittää. Putkissa kiertää nyt mäntyöljy ja uusiutuva diesel, ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. Siihen on investoitu 175 miljoonan euron lisäksi projektihenkilöstön, käyttöorganisaation ja koko biopolttoainetiimin työpanos tuotekehityksestä myyntiin, logistiikkaan ja liiketoiminnan kehitykseen. UPM Lappeenrannan biojalostamoa pyörittää 50 hengen työntekijäjoukko: käyttöinsinöörit, kunnossapitohenkilöstö ja prosessioperaattorit. Välillisesti biojalostamo työllistää lisäksi 150 henkilöä Suomessa. Ensimmäiset säiliöautot lastataan pian kotimaisella UPM BioVernolla ja toimitetaan asiakkaalle. Sieltä se päätyy perusteellisen testijakson jälkeen suomalaisen kuluttajan käyttöön, St1- ja ABC-asemille. Kun laitos on täydessä ajossa, Kaukaalta lähtee 10 säiliörekallista UPM BioVerno-dieseliä jakeluun joka päivä.

UPM Kaukaan tehtailla tuotetaan sellua, paperia, energiaa ja sahatavaraa - puuta tehokkaasti hyödyntäen. Lisäksi Kaukaalla tehdään tutkimusta uusia innovaatioita, kuten mäntyöljydieseliä, varten. Metsäteollisuus muuttuu – puu pysyy. Suomalaiset metsänomistajat ovat olleet avainasemassa laadukkaan raaka-aineen tuottajina Kaukaan tehtaiden toiminnassa jo vuodesta 1892, ja ovat nyt tekemässä kanssamme teollista historiaa kun kotimainen puu jalostuu metsästä suomalaisen kuluttajan tankkiin! Me teemme työtä siksi, että pyörät pyörisivät Suomessa myös jatkossa - entistä puhtaammin.