Kehittyneiden biopolttoaineiden valtava potentiaali

Kestävästi saatavilla olevat jätteet ja tähteet voisivat korvata 16% Euroopan tieliikennepolttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Määrä vastaa 37 miljoonaa tonnia öljyä vuosittain. Helmikuun lopulla Chris Malinsin tiimi International Council on Clean Transportation (ICCT) -järjestössä julkaisi yhteistyökumppaneiden kanssa tutkimuksen, joka sai nimekseen Wasted: Europe’s Untapped Resource. Tutkimuksen tulos yllätti monet, sillä sen mukaan jätteisiin ja tähteisiin perustuvilla polttoaineilla voitaisiin kattaa jopa 16 prosenttia Euroopan liikennepolttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Mikä hämmästyttävintä, luvussa oli otettu huomioon pelkästään Euroopan unionin alueella kestävästi saatavilla olevat jätteet.

Hiilidioksidipäästöt alas, työpaikat ja kasvu ylös

Euroopan komission mukaan liikenteestä on hyvää vauhtia tulossa Euroopan unionin suurin hiilidioksidin lähde vuoteen 2030 mennessä. Jos kehittyneet biopolttoaineet saavuttaisivat arvioidun potentiaalinsa, niiden avulla voitaisiin useimmissa tapauksissa pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 60–85 prosenttia, mikä ajaisi EU:n ilmastotavoitteita eteenpäin.

Biopolttoainetuotannolla on paljon kasvupotentiaalia ja mahdollisuus hyvinkin kannattavaan liiketoimintaan. Malinsin tiimin mukaan biopolttoaineet voisivat kasvattaa maatalouden vuotuista liikevaihtoa jopa 15 miljardia euroa ja luoda 300 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Malinsin mielestä metsäteollisuusyhtiöt ovat etulyöntiasemassa biopolttoainemarkkinoilla. Hän myös kannustaa sidosryhmiä yhteistyöhön. "Jos yrityksellä on jo ennestään osaamista metsistä ja niiden hoidosta sekä kestävästä kehityksestä, se on etulyöntiasemassa uusiin tulijoihin nähden. Parhaat mahdollisuudet ovat yhtiöillä, jotka ovat jo miettineet kestävyyskysymyksiä ja tekevät yhteistyötä ympäristöjärjestöjen ja lainsäätäjien kanssa."

water-drops.jpg

Kehittyneet biopolttoaineet vastaavat polttoaine vs. ruoka ongelmaan

Kehittyneet biopolttoaineet eli toisen sukupolven biopolttoaineet ovat nestemäisiä, laadukkaita liikennepolttoaineita, joita tuotetaan ravinnoksi kelpaamattomista biopohjaisista raaka-aineista. Perinteiset, ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet puolestaan valmistetaan yleensä esimerkiksi tärkkelyksestä, sokereista tai kasviöljyistä, joita voidaan käyttää myös ruoantuotannossa. Huono maine on osittain seurannut myös toisen sukupolven biopolttoaineita, vaikka niissä käytetään ruoantuotantoon kelpaamattomia raaka-aineita.

"Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden huono maine vaikuttaa edelleen ihmisten suhtautumiseen. Uskon kuitenkin, että mielipiteet muuttuvat pian", Chris Malins toteaa.

”Kehittyneet biopolttoaineet tarjoavat yrityksille mahdollisuuden luoda uusia työpaikkoja ja kasvattaa maatalouden liikevaihtoa tuloksen tekemisen lisäksi ilman, että ruoan hinta nousee. Nykyisellään jätteitä ja tähteitä ei juuri hyödynnetä, joten niihin keskittyvästä tuotannosta olisi hyötyä kaikille."