Artikkeli | 01/04/2023 07:11:27 | 7 min Lukuaika

UPM:n biopolttoaineet – nopein, helpoin ja kestävin vaihtoehto fossiilisille polttoaineille

Täysin puupohjaisesta tähteestä valmistettu UPM BioVerno on UPM:n kehittynyt biopolttoaine ja paras vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille. Se aiheuttaa vain erittäin vähän epäsuoria päästöjä tai maankäytön muutoksia. Se ei kilpaile elintarviketuotannon kanssa ja on sellaisenaan käyttövalmis polttoaine, sanoo UPM Biopolttoaineiden tuotantojohtaja Jaakko Nousiainen.

Maailmassa, joka on edelleen vahvasti riippuvainen fossiilisista polttoaineista, ei ole olemassa yhtä ainoaa taikakeinoa, joka korvaisi kokonaan niiden laajamittaisen käytön. Kestävän kehityksen, laadun ja innovaatioiden ansiosta UPM:n kehittynyt biopolttoaine UPM BioVerno on kuitenkin lähes täydellinen vaihtoehto. Täysin puupohjainen, uusiutuva biopolttoaine on valmis ratkaisu, joka auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjen tuhoisia ympäristövaikutuksia.

UPM:n biopolttoaine valmistetaan metsäteollisuuden kemiallisen selluntuotannon tähteenä syntyvästä raakamäntyöljystä ja se on perinteistä fossiilista polttoainetta laadukkaampaa. Samalla se vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä, kertoo UPM Biopolttoaineiden tuotantojohtaja ja UPM Lappeenrannan biojalostamon johtaja Jaakko Nousiainen.

”UPM BioVerno tuottaa yli 80 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja huomattavasti vähemmän NOx- ja hiukkaspäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Mitä suurempi setaaniluku on, sitä paremmin se myös palaa moottorissa kohentaen polttoainetehokkuutta ja tuottaa vähemmän liikenteen lähipäästöjä”, hän sanoo.

Se on täydellinen drop-in-polttoaine, joka on yhteensopiva ja käyttövalmis joko seoksena tai 100-prosenttisena polttoaineena kaikissa dieselmoottoreissa.

UPM:n biopolttoaineet ovat helppo ja tehokas keino pienentää päästöjä ja päästä lähemmäksi ilmastotavoitteita

Tiukkojen EU-tason säädösten tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kun otetaan huomioon liikennesektorin suuri energiantarve, kaikki kasvihuonekaasupäästöjä pienentävät vaihtoehdot ovat ratkaisevan tärkeitä – sähköistyminen, moottoreiden hyötysuhteen parantaminen sekä vähäpäästöiset biopolttoaineet.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n viimeisimmän raportin* mukaan biopolttoaineiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa 41 miljardilla litralla eli 28 prosentilla vuosina 2021–2026, kun kysyntä palautuu koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

”Esimerkiksi liikenteen kaltaisilla sektoreilla, joilla kasvu on ollut valtavaa, kehittyneet biopolttoaineet ovat nopein, helpoin ja kestävin tapa korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää hiilidioksidipäästöjä”, Nousiainen sanoo.

Tuotteet ovat kestävän kehityksen mukaisia, mikä tekee UPM Biopolttoaineista alan edelläkävijän.

”Koska lähtökohtamme on sellutehtaiden tähdevirta, on perusteltua sanoa, että UPM BioVerno on todellinen esimerkki kiertotaloutta tukevasta tuotteesta. Puhtaan hiilivetytuotteemme molekyylit ovat samoja kuin fossiilisissa polttoaineissa, mutta erona on se, että tuotteissamme oleva hiili on vain kymmeniä vuosia vanhaa, kun taas fossiiliset polttoaineet on tehty hiilestä, joka oli olemassa dinosaurusten aikaan”, Nousiainen sutkauttaa.

Uusiutuvien raaka-aineiden asiantuntemus ja innovatiiviset tuotantoprosessit

Tämä mullistava tuote sai alkunsa houkuttelevasta mahdollisuudesta käyttää puupohjaista raakamäntyöljyä syötteenä – uusiutuvaa raaka-ainetta, jota syntyy koko ajansellun tuotannon tähteenä. Merkittävä osa Lappeenrannan biojalostamon raaka-aineesta on peräisin UPM:n omilta sellutehtailta Suomessa.

Tuotanto alkaa raakamäntyöljyn esikäsittelyllä, jossa poistetaan keittokemikaalijäämät, kuituhiukkaset, vesi ja tärpätti. Puhdistettu mäntyöljy siirtyy tämän jälkeen vetykäsittelyvaiheeseen, jossa raakaöljymolekyylit muunnetaan ja reaktiovesi erotetaan.

Komponentit muokataan katalyyttien avulla ja prosessin lopussa saadaan uusiutuvia hiilivetyjä. Tuloksena syntyvä nafta korvaa erinomaisesti fossiilisen naftan, jota voidaan käyttää esimerkiksi petrokemian prosesseissa uusiutuvien muovien valmistukseen. Päähiilivetyvirta on korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä.

Tehokkaat prosessit optimoivat resursseja ja varmistavat kestävät tuotantokäytännöt

Koko tuotantoprosessi on optimoitu niin, että se on kestävän kehityksen mukainen alusta loppuun asti, ja erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kaikki raaka-aineen komponentit käytetään tehokkaasti.

Biopolttoaineen tuotantoprosessissa syntyy useita sivuvirtoja, joista saadaan uusiutuvia raaka-aineita. Puupohjaista tähdepikeä käytetään bioenergiana ja uusiutuvaa tärpättiä käytetään aromakemikaalien raaka-aineena hajuste- ja makuteollisuudessa.

”Meidän tehtävämme tuotannossa on suorittaa prosessi mahdollisimman tehokkaasti. Hyödynnämme kaikki raaka-aineen molekyylit niin pitkälle kuin mahdollista. Lisäksi mitä vakaampi tuotantoprosessi on, sitä suurempi on myös tuotantonopeus, mikä edistää kestävää kehitystä”, Nousiainen sanoo.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja maapallon lämpenemisen rajoittaminen 1,5 celsiusasteeseen ovat viime kädessä UPM Biopolttoaineiden tärkein innovaatio- ja kehitystyön moottori.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen on ihmiskunnan yhteinen haaste, ja UPM on täysin sitoutunut tähän tavoitteeseen. Kaikkia fossiilisia raaka-aineita ei voi korvata raakamäntyöljyllä, mutta olemme ylpeitä voidessamme tarjota tätä korkealaatuista, uusiutuvaa ja kestävää biokomponenttia täydellisenä vaihtoehtona monilla markkinoilla”, Nousiainen tiivistää.

 

* IEA (2021), Renewables 2021, IEA, Pariisi https://www.iea.org/reports/renewables-2021, Lisenssi: CC BY 4.0

 

Lue 10 yleisintä kysymystä UPM Biopolttoaineisiin liittyen

 

Lue myös nämä

 
UPM Biopolttoaineet -asiakaskysely paljastaa erinomaiset kumppanuudet sekä halun sitoutua pitkällä aikavälillä
Artikkeli | 12/12/2022 14:01:21 | 5 min

UPM Biopolttoaineet -asiakaskysely paljastaa erinomaiset kumppanuudet sekä halun sitoutua pitkällä aikavälillä

Lue lisää
Biopolttoaineiden tulevaisuus on ilmastopositiivisissa ja hiiltä sitovissa ratkaisuissa
Artikkeli | 11/28/2022 13:21:18 | 8 min

Biopolttoaineiden tulevaisuus on ilmastopositiivisissa ja hiiltä sitovissa ratkaisuissa

Lue lisää
Saavuta kestävyystavoitteet kehittyneiden biopolttoaineiden avulla
Artikkeli | 07/13/2022 11:42:23 | 5 min

Saavuta kestävyystavoitteet kehittyneiden biopolttoaineiden avulla

Lue lisää