Kaikki UPM BioVerno -tuotteet ovat sertifioituja

ISCC-sertifikaatit - UPM Biopolttoaineet

Nestemäiset biopolttoaineemme ovat saaneet ainoana maailmassa sekä ISCC:n, RSB:n että Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sertifikaatit. Kaikki tuotteemme täyttävät uusiutuvan energian direktiivin vaatimukset kestävyydelle ja jäljitettävyydelle.
 

Olemme sitoutuneet aidosti kestävien biopolttoaineiden valmistukseen. Tästä osoituksena on RSB low ILUC risk -sertifikaatti, joka takaa, että tuotteillamme on vähäinen riski aiheuttaa epäsuoria päästöjä.

 

ISCC-sertifikaatit

ISCC EU -sertifikaatti (International Sustainability & Carbon Certification) mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön liikenteessä EU:n Uusiutuvan Energian direktiivin mukaisesti. Sertifikaatti todentaa toimintamme kestävyyden koko tuotantoketjussa.

Lisäksi meille myönnetty laaja ISCC PLUS -kestävyyssertifikaatti kattaa kaikki biojalostamoltamme saatavat tuotteet. ISCC PLUS on järjestelmä biopohjaisten materiaalien, kuten kemikaalien, elintarvikkeiden sekä eläinrehujen kestävyyssertifiointiin. ISCC PLUS -sertifiointimme sisältää ISCC EU -sertifioinnin tavoin myös kaikkien jalostamon virtojen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjen laskennan.

RSB-sertifikaatti

RSB EU RED -sertifikaatti kattaa kaikki tuotteemme. RSB todentaa raaka-aineen hankintaketjun sekä tuotannon kestävyyden ja luotettavuuden useiden sidosryhmien, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja YK:n edustajien hyväksymän 12 periaatteen pohjalta. Ne kattavat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun koko tuotantoketjussa.

RSB EU RED on myös yksi Euroopan Komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU:n kestävyyskriteerit.

RSB EU REDin lisäksi meille on myönnetty RSB Advanced products -sertifikaatti. RSB Advance products on uusi standardointisysteemi, jolla on tärkeä rooli sekä kierto- että biotalouden kehityksessä. Sertifikaatti tarjoaa kestävyysvaatimukset ja kriteerit muille tuotteille, jotka eivät ole energiaa kuten pakkaukset, muovit ja tekstiilit.

 

UPM on sitoutunut RSB-standardin jatkuvaan kehitykseen yhdessä RSB:n sidosryhmien kanssa.

 

upm-biofuels-certification-rsb-low-iluc.jpg

RSB low ILUC risk -sertifiointi

RSB-sertifioinnin vapaaehtoinen lisäosa arvioi perusteellisesti biopolttoaineiden tuotannon epäsuoria päästövaikutuksia. RSB low ILUC risk -sertifikaatti on myönnetty raakamäntyöljylle, jota käytetään raaka-aineena uusiutuvien UPM BioVerno -polttoaineiden valmistuksessa Lappeenrannan biojalostamolla, sekä UPM:n Uruguayn viljelmiltä peräisin olevalle Brassica carinata – öljylle. RSB low ILUC risk –sertifiointi vahvistaa, että näiden raaka-aineiden käytöllä on hyvin pieni riski aiheuttaa epäsuoria negatiivisia vaikutuksia muualla maailmassa.

certified-iso-14001-fi.jpg

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä

Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöämme ja siksi kehitämme ympäristösuorituskykyämme läpi tuotteidemme koko elinkaaren. Lappeenrannan biojalostamomme tuotannon ympäristöjärjestelmä on kansainvälisten standardien mukaisesti ISO 14001 -sertifioitu.


 

Kaikki tuotteemme täyttävät REACH-asetuksen

EU:n kemikaalilainsäädöntö perustuu kemikaalirekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista kertovaan REACH-asetukseen*. REACHin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä parantamalla terveyden ja ympäristön suojelua.

UPM täyttää kaikki REACH-asetuksen vaatimukset ja pitää sitä edistysaskeleena EU:n kemikaalilainsäädännön yhdenmukaistamisessa. UPM on pääasiassa kemikaalien loppukäyttäjä, ja olemme varmistaneet, että kaikki kemikaalitoimittajamme ovat tietoisia REACH-asetuksen vaatimuksista. UPM Biopolttoaineet on rekisteröinyt kaikki tuotteensa sekä raaka-aineensa REACH-asetuksen mukaisesti.*REACH = lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

 
 

UPM Certificate Finder

Pyrimme tarjoamaan parhaita mahdollisia tuotteita ja palveluita, jotka ovat linjassa yleisimpien standardien kanssa. Täältä löydät kaikki sertifikaattimme ja UPM:n vastuullisuuslausunnot.

UPM Certificate Finder