Biopolttoaineet

Kaikki UPM BioVerno -tuotteet ovat sertifioituja

Nestemäiset biopolttoaineemme ovat saaneet ainoana maailmassa sekä ISCC:n, RSB:n että Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sertifikaatit. Kaikki tuotteemme täyttävät uusiutuvan energian direktiivin vaatimukset kestävyydelle ja jäljitettävyydelle.

Olemme sitoutuneet aidosti kestävien biopolttoaineiden valmistukseen. Tästä osoituksena on RSB low ILUC risk -sertifikaatti, joka takaa, että tuotteillamme on vähäinen riski aiheuttaa epäsuoria päästöjä.

 

upm-biofuels-certification-iscc.jpg

ISCC-sertifikaatit

ISCC EU -sertifikaatti (International Sustainability and Carbon Certification) mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön liikenteessä EU:n Uusiutuvan Energian direktiivin mukaisesti. Sertifikaatti todentaa toimintamme kestävyyden koko tuotantoketjussa.

Lisäksi meille myönnetty laaja ISCC PLUS -kestävyyssertifikaatti kattaa kaikki biojalostamoltamme saatavat tuotteet. ISCC PLUS on järjestelmä biopohjaisten materiaalien, kuten kemikaalien, elintarvikkeiden sekä eläinrehujen kestävyyssertifiointiin. ISCC PLUS -sertifiointimme sisältää ISCC EU -sertifioinnin tavoin myös kaikkien jalostamon virtojen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjen laskennan.

upm-biofuels-certification-rsb.jpg

RSB-sertifikaatti

RSB EU RED -sertifikaatti kattaa kaikki tuotteemme. RSB todentaa raaka-aineen hankintaketjun sekä tuotannon kestävyyden ja luotettavuuden useiden sidosryhmien, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja YK:n edustajien hyväksymän 12 periaatteen pohjalta. Ne kattavat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun koko tuotantoketjussa.

RSB EU RED on myös yksi Euroopan Komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU:n kestävyyskriteerit.

 

“UPM on sitoutunut RSB-standardin jatkuvaan kehitykseen yhdessä RSB:n sidosryhmien kanssa.”

 

upm-biofuels-certification-rsb-low-iluc.jpg

RSB low ILUC risk -sertifikaatti

RSB:n vapaaehtoiseen järjestelmään kuuluva standardi osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU:n uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit ilman, että niillä on maankäytön muutoksesta johtuvia epäsuoria, kielteisiä vaikutuksia.

RSB low ILUC risk -sertifikaatti on myönnetty raakamäntyöljylle, jota käytetään raaka-aineena uusiutuvien UPM BioVerno -polttoaineiden valmistuksessa Lappeenrannan biojalostamolla, sekä Brassica carinata -öljykasvin viljelylle Uruguayssa.

Sertifikaatti on uusi osoitus UPM Biopolttoaineiden kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja siitä, että raaka-aineillamme on alhainen maankäytön muutoksen tai epäsuorien päästöjen riski.

upm-biofuels-certification-iso-14001.jpg

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä

Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöämme ja siksi kehitämme ympäristösuorituskykyämme läpi tuotteidemme koko elinkaaren. Lappeenrannan biojalostamomme tuotannon ympäristöjärjestelmä on kansainvälisten standardien mukaisesti ISO 14001 -sertifioitu.


UPM Certificate Finder

Pyrimme tarjoamaan parhaita mahdollisia tuotteita ja palveluita, jotka ovat linjassa yleisimpien standardien kanssa. Täältä löydät kaikki sertifikaattimme ja UPM:n vastuullisuuslausunnot.

UPM Certificate Finder