Biopolttoaineet

UPM Lappeenrannan biojalostamo

UPM Lappeenrannan biojalostamo
Lappeenrannan biojalostamo
 

UPM Lappeenranta on ensimmäinen kaupallisen mittakaavan biojalostamo, joka tuottaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä ja naftaa. Biojalostamo sijaitsee UPM Kaukaan sellu- ja paperitehtaan naapurissa, ja se auttaa meitä vastaamaan EU:n kasvavaan biopolttoainekysyntään. Biopolttoaineiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan nousevan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

 

100,000 tonnia

biopolttoaineita vuodessa

Työllistämme 250

suorasti ja epäsuorasti

179 miljoonan

euron investoinnit

1. kaupallinen

puupohjainen biojalostamo maailmassa
 

UPM BioVerno -dieselin tarina

 

UPM Lappeenrannan biojalostamon yhteystiedot

UPM Lappeenrannan biojalostamo

UPM Lappeenrannan biojalostamo
Kaukaantie 16
53200 Lappeenranta
(Navigaattori: Kaukaan pääportin osoite ”Hyötiöntie 2”)

+358 20 415161 

biofuels@upm.com