Tavoitteellisuus vie vastuullisuusjohtajuuteen

 

Sitoudumme läpinäkyvään ja vastuulliseen toimintaan kaikissa arvoketjumme vaiheissa. Rakennamme näin luottamusta toimintamme eettisyyteen ja kestävyyteen.

 
 

YK Global Compact -aloite

Maailman suurin yritysvastuuhanke, YK:n Global Compact -aloite, julkaisi vuonna 2015 uraauurtavat maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet. UPM Biopolttoaineet valittiin malliesimerkiksi ilmastonmuutosta käsittelevään tavoitteeseen, jolla pyritään ehkäisemään ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia.

Global Compact antaa yrityksille nykyaikaisen viitekehyksen, jonka avulla ne voivat ohjata strategisia tavoitteitaan ja toimintaansa yhteiskunnan hyväksi. Yritysten, sijoittajien ja kansalaisyhteiskunnan merkitys kestävän kehityksen positiivisena voimana kasvaa jatkuvasti, ja niiden odotetaan olevan tärkeässä roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.

YK Global Compact LEAD

Olemme olleet YK:n Global Compact LEAD -jäsen vuodesta 2016. LEAD-jäsenyys on tunnustus vahvasta sitoutumisesta maailman suurimpaan YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Vuosittain alle 40 yritystä saa tämän tunnustuksen. Global Compact uudistaa tällä hetkellä yhteistyömalleja sekä LEAD-jäsenyyteen liittyviä kriteerejä. Siirtymävaiheen aikana vuonna 2022 se ei nimeä LEAD-yrityksiä.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksit

UPM on listattu Dow Jonesin eurooppalaiseen ja globaaliin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI) vuosiksi 2022–2023 ainoana paperi- ja metsäteollisuuden edustajana. DJSI-indeksi arvioi maailmanlaajuisesti yrityksien taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen torjuminen on nykyisin yhtä tärkeää kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen, ja yrityksillä on ratkaiseva rooli molemmissa. UPM on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja toimenpiteisiin sen saavuttamiseksi ja seuraa tiiviisti myös käynnissä olevan YK:n luontokokouksen (COP 15) keskusteluja ja tuloksia.

CDP

Globaali, voittoa tavoittelematon CDP on listannut UPM:n AAA-luokkaan tunnustuksena yhtiön toimista ja raportoinnista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän metsänhoidon ja vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi. Vain 12 yritystä lähes 15 000 arvioidusta yhtiöstä valittiin AAA-luokkaan.

CDP:n A-listan yritykset ovat kehityksen edelläkävijöitä. Ne ovat tehneet selkeitä toimia päästöjensä vähentämiseksi ja ottavat ympäristövaikutuksensa huomioon koko arvoketjussaan. Tänä vuonna lähes 20 000 yritystä raportoi ympäristötietonsa CDP:lle. CDP:n vuosittaista arviointia pidetään läpinäkyvyytensä ansiosta alansa parhaana.

S&P Global Kestävän kehityksen vuosikirja 2022 ja palkinto 2017

UPM listattiin helmikuussa 2022 S&P Globalin kestävän kehityksen vuosikirjaan Gold Class -maininnalla. UPM oli yksi teollisuutemme johtavista yrityksistä, ja sai tunnustuksen erinomaisesta vastuullisuustoiminnastaan. Vuosikirjaan pääsi vain 716 huippupisteet saanutta yritystä, ja UPM oli ainoa suomalainen yritys, joka sai Gold Class -maininnan.

Vuonna 2017 UPM Biopolttoaineet voitti "Bioenergy Industry Leadership" -palkinnon S&P Global Plattsin vuoden 2017 kansainvälisessä energiakilpailussa. Osallistuimme kilpailuun UPM BioVerno -polttoaineilla sekä UPM Lappeenrannan biojalostamolla.

Kestävä energia Euroopassa

UPM BioVerno -diesel voitti Euroopan komission myöntämän EU:n kestävän energian palkinnon vuonna 2014 (Sustainable Energy Europe 2014). Voitto tuli Matkustus-kategoriassa. Kilpailussa palkittiin Euroopan parhaat kestävän energian projektit, jotka edistävät energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa tai vähäpäästöistä liikennettä.

”UPM BioVerno palkittiin, koska se käyttää innovatiivisesti oman selluntuotannon tähdettä eli mäntyöljyä raaka-aineena kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannossa ja sillä vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Tuotanto tukee paikallista taloutta ja lisää omavaraisuutta liikenteen polttoaineissa. BioVerno on korkealaatuinen tuote, eikä autoja tarvitsee muuttaa sitä käytettäessä.”

Sustainable Biofuels -innovaatiopalkinto 

UPM voitti kestävän kehityksen biopolttoainepalkinnon uusien teknologiainnovaatioiden sarjassa (Sustainability Award 2013 for Breakthrough Innovation in Technology). Palkinto myönnettiin UPM Biopolttoaineille uusiutuvan dieselin UPM BioVernon innovatiivisen tuotantoprosessin kehittämisestä. Palkinto myönnetään merkittävälle innovaatiolle, joka yhdistää kestävän kehityksen ja uusiutuvat polttoaineet.

Palkinnon myöntänyt riippumaton lautakunta koostuu teollisuuden johtavista asiantuntijoista. Perustelujen mukaan UPM palkittiin teknologiainnovaatioiden sarjan voittajana, koska UPM BioVerno on perinteisten polttoaineiden kaltainen mutta vähentää samalla kasvihuonekaasupäästöjä noin 80 prosenttia.

 
 

Pohjoismaisen biotalouden malliesimerkki

Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli valitsi UPM BioVerno -dieselin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu vuonna 2017 ilmestyneeseen Nordic bioeconomy – 25 cases for sustainable change -luetteloon. Kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö, innovaatiot, tehokkuus ja vastuullisuus ovat UPM:n Biofore-strategian ytimessä.

 

 

”Pohjoismaita pidetään maailman johtavina kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistävinä bioraaka-aineiden tuottajina ja käyttäjinä.”

Hörður G. Kristinsson
pohjoismaisen biotalouspaneelin puheenjohtaja

Lehdistötiedote 19.1.2017

 

Tuoreimmat Biofuels-uutiset ja -tarinat

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Henna Lehtonen oppii uutta luodessaan biotalouteen perustuvaa tulevaisuutta
Artikkeli | 05/10/2023 11:53:04 | 3 min

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Henna Lehtonen oppii uutta luodessaan biotalouteen perustuvaa tulevaisuutta

Lue lisää
UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Ville Vauhkonen nauttii historian ja tulevaisuuden tekemisestä
Artikkeli | 04/05/2023 11:29:01 | 5 min

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Ville Vauhkonen nauttii historian ja tulevaisuuden tekemisestä

Lue lisää
UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: kehitämme teknologiaa tulevaisuuden kasvua varten
Artikkeli | 03/17/2023 12:59:16 | 3 min

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: kehitämme teknologiaa tulevaisuuden kasvua varten

Lue lisää
Edistämme puhtaampaa liikennettä yhteistyössä asiakkaiden kanssa
Artikkeli | 03/01/2023 06:29:08 | 5 min

Edistämme puhtaampaa liikennettä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Lue lisää